Fra killingen.org


Killingen Båtforening

Innkalling til ordinært
Årsmøte 2007

Årsmøtet avholdes mandag den 26. februar 2007 kl 18oo i KNS’ lokaler på “Dronningen”. 

Følgende saker er til behandling:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetning (vedlagt)
  4. Regnskap (vedlagt)
  5. Budsjett (vedlagt)
  6. Valg
  7. Foreningen videre drift.
    Orientering Statsbygg og FAD, planene på Bygdøy.

Etter behandlingen av de saker som ihht Vedtektene skal behandles, har vi invitert Statsbygg og FAD (Fornyelse- og Administrasjonsdepartementet til å orientere om planene på Bygdøy.

Killingen 30. januar 2007

i styret for Killingen Båtforening

Paal Huse Arne Johan Vagle Tim Wang
sign sign. sign.