Killingen Båtforening

Desember 2007

Kjære medlem, båtvenn og andre som besøker vår hjemmeside.

Dette brevet går i individuell mail til de av medlemmene som vi har registrert mail-adresse til. Noen tidligere medlemmer vil også motta brevet, det er fordi den store vaskingen av e-post adresser først vil skje på nyåret. I tillegg vil brevet kunne hentes via lenke på vår hjemmeside: www.killingen.org

Som styreleder i Killingen Båtforening føler jeg nå sterkt for å orientere medlemmene direkte. Jeg skulle ønske at dette var en God Jul og Godt Nyttår - hilsen. Men det er dessverre ikke gode nyheter jeg kommer med.

Hva utfallet av og konsekvensene for oss av det nedenstående blir, vites ikke i skrivende stund.

Det er imidlertid forstemmende at vi båteiere, som største brukergruppe i området, ikke blir orientert selv etter flere anmodninger. Personlig føler jeg dette snart som ren "vendetta" mot oss båtentusiaster.

Årsmøte 2008

Foreningens Årsmøte blir mandag 11. februar 2008 kl 1800 på KNS' lokaler på Bygdøy.

Innkalling følger primo januar, og saker som ønskes tatt opp må være styret i hende ikke senere enn fredag 4. januar 2008, helst via mai til: styret@killingen.org.

Statsrådens julehilsen til oss båtvenner:

Landforbindelsen kreves kappet

Styret har utover høsten fulgt med i utviklingen mellom AS Killingen, Sjøsenteret Killingen AS og Statsbygg /FAD.

Det har vært heller lite bevegelser - så lite at de direkte partene: AS Killingen, som grunneier, og Statsbygg "skylder" nå på hverandre hva passivitet angår.

Dette har resultert i at Statsbygg/FAD via Regjeringsadvokaten nå krever at landforbindelsen mellom Bygdøy og langbrygga på Bygdøy-siden kappes nå før jul!!!

Hensynet til så vel oss som største brukergruppe som overfor næringsdrivende med 13 personer ansatt, 7 fastboende familier på Killingen og de som bo i de 8 båtene over vinteren synes overhodet ikke å telle for Statsråden og hennes underliggende organer. Dette også til tross for at det er skolebarn som bor på Killingen og at det for disse familiene og kommunens skolemyndigheter representerer betydelige problemer og kostnader.

Alle disse, og vi båteiere, tvinges nå tilbake til tiden med vintertrafikk med båt, for ikke å snakke om problemer når isen legger seg.

Statsbygg krever gjennom Regjeringsadvokaten at Hafslund fjerner strømtilførselen 

Ikke bare mister vi landforbindelsen. Strømtilførselen til så vel båter, bryggelys og bobleanlegg på Bygdøy-siden kreves fjernet.

De av medlemmene som har båter liggende på Bygdøy-siden anbefales å sørge for vinterkonservering ut fra risikoen at båtene blir strømløse.

I og med at bobleanlegget da ikke får strømtilførsel - og av den grunn ikke kan holde verken båtene isfrie eller sundet åpent, vil gjøre det bortimot umulig å forsere sjøen mellom Bygdøy og Killingen og utgjør potensielt skader på båter.

Foreningen opplever å ikke å bli hørt, vi får knapt nok svar på de henvendelser vi har rettet. Vi har anvendt en høflig og korrekt form på våre henvendelser.

STYRET ANMODER MEDLEMMENE Å GI UTTRYKK FOR SIN OPPFATNING AV MYNDIGHETENES HOLDNING GENERELT OG STATSRÅD HEIDI GRANDE RØYS SPESIELT. Ikke glem å be om svar på din henvendelse.

Selv om styret ikke har fått svar på de fleste av sine henvendelser, kommer det tidvis svar på enkelthenvendelser fra medlemmene. Det er mulig å sende mail til FAD og Statsbygg. Si din oppriktige mening! Jeg oppfordrer medlemmene og andre til aktivt å skrive innlegg.

Vi vil legge slike innlegg ut på hjemmesiden, forutsatt at innholdet ikke blir "for sterkt" hva språkbruk og saklighet angår.

Hva dette resulterer i av konsekvenser for medlemmenes muligheter for leie av plasser og tilgjengelighet til Killingen kommende sommersesong kan jeg ikke forutse. Jeg håper vi unngår samme usikkerhet og uro som sesongen 2007.

Apropos: I skrivende stund står TV'en på her. Ex helseminister Gabrielsen intervjues og forteller om over 1 144 personlige brev til ham som helseminister. Alle disse fikk personlig svar fra Helseministeren. Han utgir nå sammendrag i bokform, over 200 000 eksemplarer, til alle ansatte i helsevesenet!!. Kontrastene er til å ta og føle på.

Dette får meg til å reflektere over forslag om at vi lager "bok" fra oss som største brukergruppe der vi lager et resymé av hele sakskomplekset. Dersom jeg får bifall fra styret i dette forslaget kommer jeg tilbake til saken.

Parkering

P-plassen i Steinbruddet er nå stengt (ikke fysisk). Det står et lite skilt ved innkjøringen som henviser til P-plassen til høyre etter snuplassen. Vær varsom så du ikke ilegges gebyr om du besøker området.

Styret har tilskrevet og etterlyst svar på flere brev hva angår parkering og det. Jeg anser som uhørt hva angår tilpassing av avgift og tid. Dette er ikke sammenlignbart med avgifter ellers på Bygdøy. Kr 13,00 pr time kan sammenliknes med mange P-avgifter i sentrum av byen.

Statsbygg har lenge hevdet at det ikke er ønske om kommersiell virksomhet på/ved Bygdøy Sjøbad. P-avgiften og P-handteringen står etter min oppfatning i grell kontrast til dette.

Vi er ikke hørt i denne saken.

Vinteropplag i Steinbruddet 

Styret har ved flere anledninger skriftlig overfor Statsbygg og FAD argumentert med at denne virksomheten ikke er i konflikt med frilufts- eller miljøinteressene. Statsbygg har latt utarbeide er rapport fra et konsulentselskap som konkluderer med at vinteropplag ikke har medført forurensning.

Dette til tross viser vi til svar Foreningen har fått fra Statsråden. Innholdet  i og forståelsen av sakskomplekset viser at Statsråden ikke synes å ha rådgivere som orienterer henne korrekt eller skriver mot bedre vitende. Igjen:

Jeg oppfordrer medlemmene til aktivt å gi uttrykk for sine meninger og oppfatninger.

Hilsen
Killingen Båtforening

Arne Johan Vagle
Styreleder

mail: styret@killingen.org