Subject: Varsler om misligheter i statsforvaltningen
Date: Wed, 26 Dec 2007 12:16:10 +0100
From: SJ
To: Riksrevisjonen
CC: Killingen batforening, Sjøsenteret, AS Killingen

Viser til Riksrevisjonens hjemmeside vedr varsler om misligheter i statsforvaltningen; Riksrevisjonen tar imot varsler om misligheter i statsforvaltningen. Riksrevisjonen skal gjennom revisjon av statens midler og verdier bidra til å forebygge og avdekke misligheter i statsforvaltningen. Riksrevisjonen mottar tips om misligheter og andre kritikkverdige handlinger i statlige virksomheter.

Undertegnede viser således til tidligere email av 14. desember 2007 og skriv om samme sak datert 18. desember 2007 om Anmodning til Riksrevisjonen om granskning av Fornyings- og administrasjons departementet (FAD) og Statsbyggs håndtering av saken om Bygdøy Sjøbad og opptreden ovenfor Killingen båtforening.

Som det fremgår av vedlagte anmeldelse (som forøvrig ligger på hjemmesiden til båtforeningen killingen.org) har det nå dukket opp flere kritikkverdige forhold som kan spores til ansatte i FAD og Statsbygg. Selv om Politiet forhåpentligvis vil iverksette etterforskning av saken, fastholder jeg min anmodning til Riksrevisjonen om å granske forholdet. Undertegnede forventer en tilbakemelding fra Riksrevisjonen om hva som evt. vil bli iverksatt.

mvh

SJ

Vedlegg:
Ref: Henv 14. des