Historieløst av regjeringen på Bygdøy

Regjeringen hevder at deres nye strand på Bygdøy Sjøbad skal bli en familievennlig badestrand og langgrunn badeplass. De lever åpenbart i den villfarelsen at Halsenbukta var badebukta på Bygdøy Sjøbad. Denne bukta har alltid vært en gjørmete og værutsatt bukt der rekved, rusk og rask naturlig samles opp når sønnavinden står rett inn fra Lysakerfjorden. Bukta har lenge vært et rekreasjonsområde, men aldri badebukt. Langs bukta var det en flott steinsatt promenade som staten lot forfalle. De som ville bade gikk bort til herrebadet som staten har leid ut til KNS for jolleopplag, eller til damebadet som lå der man vil opprette fergeanløp.

Ønsket om positiv medieomtale virker viktigere enn både historien og en løsning for alle brukere av området. Vi som bruker området har ønsket en dialog med staten. Det virker ikke som det er av interesse. Isteden har staten gått inn og fjernet landtilgangen for oss som bor på øya, noe vi måtte gå rettens vei for å stanse midlertidig. Også kutting av strøm ble beordret av staten. Skulle tro en prat med oss som bruker området var enklere enn slikt bajaseri?

På Killingen har det i flere hundre år bodd folk med tilknytning til virksomhetene på øya. Det har vært drevet forskjellig næringsvirksomhet opp gjennom årene. Fiskerier, steinbrudd,  båtbyggerier og jordbruk har vært drevet fra 1700 tallet eller tidligere.  Dagens beborer på Killingen fører  videre en ubrutt tradisjon for bosettelser på øyene i Oslofjorden som strekker seg århundrer tilbake i tid. Sommerlig idyll blir vinterstid avløst av en jordnær tilværelse når man utfordres av kuling, springflo, islagt sjø og ubrøytet vei. Den omstridte gangbroen til Killingen har hittil gjort det mulig å bo og arbeide på Killingen uten å risikere livet vinterstid.

Vi som bruker området ønsker en løsning der alle interesser i området ivaretas, og har sendt et konkret forslag på hvordan dette kan løses. Vårt innspill ble avvist uten noen begrunnelse. Det er mulig å ivareta båtliv, skolevei, arbeidsvei og bosettinger samtidig som staten fyller Halsenbukta med sand.

Vi som har tilhold på Killingen håper at staten kan komme på banen og lytte til brukere, velforeningen og lokalpolitikere. Regjeringens opptreden gjør at oppfordringen til brukermedvirkning fortoner seg som skrift i sand. Om staten viser vilje til reelle forhandlinger, er jeg sikker på at vi kan finne løsninger som ivaretar alle brukere av området.

Haakon Langballe
Beboer på Killingen