Killlingen båtforening Kalender Arkiv
Bygdøy Sjøbad saken:
- Stikkord / kronologi
- Oppsummering og løsningsforslag
- Plantegning
- Killingen Wikipedia

Kontakt: styret@killingen.org, Killingen Båtforening, PB 10 Skøyen, 0211 Oslo, konto: 6087 05 35867. Ved betaling må navn og båtplass (+ evt e-post/mobil) fremgå tydelig.

Status

  • Parkering er like dyrt, KNS klubbhus etablert, færre parkeringsplasser i år.
  • Sjøsenteret har fått medhold i sakene vedrørende adkomst.
  • Søppel er et problem.
  • Ingen fare for båtplassene.

Informasjon fra foreningen


Bygdøy sjøbad - detaljer/lenker

Oversiktskart over området

Kart over Killingen

Killingen Google Earth
Kart FINN, Kart Gule Sider
Posisjon: 59.91, 10.66

Plan- og bygningsetatens plantegning Killingen, Bygdøy Sjøbad, TIF 200dpi, 46K

Planskisse for det nye området fra Statsbygg

Planskisse Bygdøy Sjøbad, Statsbygg
Samme tegning, høyere oppløsning (150K).
Samme tegning, høyere oppløsning (650K).

VG Flyfoto Killingen

VG: Flyfoto Killingen

Nyhetslenker


Utdrag av offentlige journaler med saksreferanser

Det finnes mange jornalføringer av saker om Bygdøy sjøbad og Killingen, naturlig nok. Nedenfor er et tilfeldig utvalg gjengitt for å spare referansen til saksnummer i forskjellige etater.

Dato Instans / korr Dokument Saksnavn Off referanse
2006-03-28 Byrådet i Oslo
Killingen Båtforening
Pål Christiansen
Nedleggelse av virksomheten på landsiden -Bygdøy sjøbad Vakker by - Handlingsprogram for estetikk og god byarkitektur Saksansv: BYU / PUT / ARNLOVLI (og GREHORNT)
2000/02563-xxx
Arkiv: 514
2006-03-10
2006-05-18
Oslo Havn
Ullern Båtforening
Kystverket
Vedr. klage på stenging av sundet mellom Bygdøy og Killingen i indre Oslofjord Søknad om tillatelse til utlegging av flytebro Saksansv: HD-NAUT/HG
2004/00148-007 U
Arkiv: 632.1
2006-07-30 Oslo kommune
Garm & Garm AS
Søknad om enkle tiltak Killingen - Klaffebro Saksansv: PR / PTBE
2006/07968-2
2005-12-13 Oslo kommune, Plan og Bygg
Garm & Garm AS
Anmodning om forhåndskonferanse - Killingen Killingen - Forhåndskonferanse vedr. nytt båt skur Saksansv: PR / PNAN
2005/14698-1
2005-04-29 Plan- og Bygningsetaten
Elsebeth Ruud
Vedr. bro mellom Bygdøy og Killingen Bygdøy og Killingen - Vedr. bro mellom Bygdøy og Killingen Saksansv: KU / KUN
2005/05532-1
2006-08-29 Plan- og Bygningsetaten
Adv. Eggesvik & Linderud mna
Ber om svar - Bygdøy Sjøbad, Ulabrand - KNS Bygdøy Sjøbad, Ulabrand - KNS, Forespørsel vedr. mulig ulovlige bygge- og anleggsarbeider på land og sjø Saksansv: PR / PNAU
2006/08988
2006-04-19 Miljø - og byutviklingskomiteen 19.04. 2006 Saken ble tatt til orientering KNS Bygdøy Sjøbad Sak 058/06
05/1367
2005-08-23 Plan- og Bygningsetaten
Bydel Frogner
Sjøsenteret Killingen AS
Mulig ulovlig oppsatt flytebro - Bygdøy Sjøbad
Vedrørende ulovlig oppført flytebro, Bygdøy Sjøbad
Bygdøy Sjøbad - Mulig ulovlig tiltak Saksansv: KU / KUN
Saksansv: KU / KKK / LO
2005/10466-
2006-08-03 Byrådet
Ark Fr Torp
Vedrørende konflikt omkring Bygdøy sjøbad Bygdøy kongsgård - Norsk Folkemuseum, Bygdøy sjøbad mfl., reguleringsplan.
Utarbeiding av planforslag for sikring av kultur-, natur- og rekreasjonsområder
Saksansv: MOS / MOK / TOREHAUG
Saksbeh: BYU / PUT / ARNLOVLI
2005/02267-
Arkiv 512
2006-03-27 Byrådsavd
Arnstein Bech og Kjersti Holmsen
Vedrørende nedbygging av friarealer og forhold rundt Bygdø Sjøbad og Killingen Vakker by - Handlingsprogram for estetikk og god byarkitektur Saksansv: BYU / PUT / ARNLOVLI
2000/02563-41
2006-03-22 Plan- og Bygningsetaten
FAD Fornyings og administrasjonsd.
Referat vedr. Bygdøy sjøbad - Bygdøy Bygdøy - Sikring og utvikling av Bygdøy kongsgård Saksansv: BY / BOP / SJA
2005/01732-56
U.off:§6 a.
2006-09-13 Plan- og Bygningsetaten
Byrådsavdeling for byutvikling
Vedr. småbåthavn - frist 14.09.06 - Killingen - Bygdøy sjøbad Killingen - Bygdøy sjøbad, forespørsel vedrørende småbåthavn, båtopplag, slipp og atkomst Saksansv: L / LLL / KHS
2006/10072-
2006-09-13 Byrådsavd
Plan og bygg
Killingen - Bygdøy sjøbad, spørsmål vedrørende småbåthavn, båtopplag, slipp og atkomst Planer om bruken av Bygdøy - BygdøySjøbad området, forholdet til Sjøsentret Killingen AS Saksansv: BYU / PUT / ARNLOVLI
2006/01086-5
Arkivdel: E-ARK-01

 

Kart båtplasser i området

Se også: Friluftsetaten:Småbåthavner i Oslo

Kart båtplasser