Informasjonsside for Killingen båtforening

Innspill og medlemsreaksjoner

E-poster er sendt til Heidi Grande Røys, med kopi til styret.

Vi vet at departementet har besvart noen av disse brevene direkte til avsendere, men har ikke kopi av svarene. 17.03.07 svarer FAD på flere av e-post henvendelsene med likelydende brev til alle.

Etter statsråden skrev om saken på FADs hjemmesider og innlegg i VG 19.04.07 kom det mange reaksjoner. Flere kom da statsråden 06.05.07 svartegrunneiernes innlegg i VG 27.04.07. Noen av dem er gjengitt under.


Subject: Vedr Hærverk natt til lørdag 12. mai
Date: Sun, 13 May 2007 10:07:55 +0200
From: GBM
To: Killingen Båtforening
CC: Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no

Hei!

Det tragiske med sentralt fattede, så også sentralt politisk fattede vedtak, er at politikere og embedsverk går inn og vedtar det de tror er det  beste i den enkelte sak. Så også i saken Killingen. Dobbelt tragisk blir det når beslutningstakerne i ettertid ikke lytter til de råd og advarsler som blir uttrykt fra oss, som må kunne sies å være fagfolket i saken. Jeg spør meg; hvorfor skal det være så vanskelig? Vi har da valgt voksne mennesker (politikere) til de possisjoner de besitter. I situasjoner som denne, er mitt inntrykk at politikere og embedsverk inntar en lite verdig holdning;  Nei... Det blir som vi har bestemt.  Og det før berørte parter er tatt med på råd.

I Killingen-tilfellet lot ikke resultatet av advarslene vente på seg. Hærverk og innbrudd har inntatt vårt ellers så fredelige område. Jeg frykter at dette ikke er det siste tilfellet denne sesongen. Jeg har ingen tro på at vårt vakthold med utgangspkt på øya skal virke avskrekkende for vandaler på parkeringsplassen. Da vi hadde vaktbua på p-plassen var vi herrer av området. Vi registrerte all trafikk, også den til fots og pr sykkel. Med tilhold på øya blir vi som fremmede å regne på p-plassen. Evt vandaler som allerede måtte befinne seg på p-plassen er nå "de nye herrene" ved evt vakters ankomst. Vandalene er nå de som har kontroll, og kan disponere der etter. Personer/vakter som kommer i ærlige hensikter risikerer å gå inn i situasjoner de ikke er forberedt på. Dette kan i verste fall også medføre personskade ved at  man går  inn i en situasjon man i utgangspunktet ikke har kontroll over. Ordningen med vaktbua på p-plassen var både enkel og genial på samme tid. Vi var som sagt herrer og hadde kontroll. Og det visste også evt inntrengere.

Jeg forventer ikke at vi kommer tilbake til den tidligere ordningen med vaktbu på plassen, men håper naivt på at de som har besluttet rydding av p-plassen leser mitt innlegg, samt fremtidig statistikk vedr insidenter på stedet.

Vennlig hilsen
GBM


Subject :  Hærverk natt til lørdag 12. mai
Date :     Sat, 12 May 2007 13:55:50 +0200
From :     Killingen Båtforening
To :         medlemmene@killingen.org

Hærverk natt til lørdag 12. mai

Natt til i dag (12. mai) har det vært hærverk på den lukkede parkeringsplassen på Bygdøy Sjøbad. En bil er forsøkt stjålet og ramponert, en motorsykkel er forsøkt stjålet, klær i bil og motorsykkel er stjålet, sykler er ramponert, innholdet av miljøcontainer ble dratt utover, mm. Bilramponeringen skal være politianmeldt. De medlemmer som har hatt sykler/biler på parkeringsplassen, bør sjekke.

Båtforeningen vil sende ut vaktlister så snart kontraktene for sesongen er ferdige.Da det ikke var avklart at Sjøsenteret ville tilby plasser før ved kjennelse i slutten av april. Såsnart vi får oversikt over hvem som har båtplass, vil vi sende ut vaktlister. 

Vi har fått låne et krypinn hos Sjøsenteret. Men det er på øya, og løser ikke problemet med parkeringsplassen. Styret vil naturligvis diskutere dette, men vi antar at det kan bli vanskelig å gjennomføre vakthold på landsiden. Vaktboden er som kjent fjernet etter det aldri var aktuelt for FAD/Statsbygg/KNS å videreføre noen ordning.KNS kommer kun til å drive vakthold på egen brygge (se link under). 

Mer informasjon på http:/killingen.org. Som sagt kommer vaktlistene så snart vi får sent dem ut. Uansett, IKKE legg verdigjenstander igjen i biler.

Styret

Lenker vedrørende korrespondanse om vakthold:
19.03 Brev fra styret til FAD
03.04: Svar FAD vedrørende vaktordning
24.04: E-post fra styret til FAD
26.04: Svar KNS vedrørende vaktordning
11.05: Brev fra styret om parkering


Subject: Nå er jeg forbandet og samtidig glad for å ligge i min utrygge havn!
Date: Tue, 8 May 2007 00:42:45 +0200
From: CW
To: Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no
CC: styret@killingen.org

Hei Heidi,

Du har lagt ut en kommentar på FAD hjemmeside på din 40 års dag… Der kommer du med følgende som gjør oss båteiere skikkelig forbandet der du viser et sneversyn uten grenser! At du ikke har annet å fordrive tiden på din 40 års dag er forbausende.

SITAT; Viss dei ikkje klarer å drive lønnsamt i ein marknad der båtplassar vert omsette for fleire hundre tusen kroner, burde det vere eit godt alternativ å la andre overta drifta av dei 400 båtplassane på Killingen. Ei slik løysing vil gagne båtfolket. Då vil ikkje ein einaste båtplass gå tapt, og det må trass alt vere det viktigaste for dei som har båtplass på Bygdøy. Sitat slutt.

Vi har alle lagt ut båtene på våre plasser og Sjøsenteret har gitt oss våre plasser tilbake. Dette er IKKE din fortjeneste, men det faktum at Sjøsenteret har en legitim rett ved hevd å ha en forbindelse til land. Argumentene for videre drift på Kilingen går på rett til og mulighet til en drift som baserer seg på landforbindelse, gunstige parkeringsforhold, vareleveranser og forhold som IKKE går på argumentasjon om lønnsomhet. At du kan komme med en så flåsete uttalelse som at det ”bare” er å overlate driften til andre er ”ønsketenkning” langt fra en virkelighet i næringslivet. Du forsøker å snu dette til at Sjøsenteret er den store stygge ulven der FAD og Statsbyggs behandling av saken forhelliges. Du forsøker å få oss båteieres raseri til å snu seg mot Sjøsenteret for at vi skal ta ditt parti….. Beklager, men vi er bedre informert til å la oss lure av en slik flørt. Sjøsenteret har behandlet oss korrekt og jeg forstår og støtter deres argumentasjon.

Du nevner aldri i dine innlegg at KNS leier et kjempe areal for 40.000 der du krever samme beløp av Killingens parkering for 50 m2… Kaller du dette å gi et godt tilbud og tilrettelegge driften på Killingen? Du snakker om varelevering til bestemte tider, men nevner aldri at dette MÅ skje før kl 11:00… Vi alle som driver virksomhet vet at det er komplett umulig å styre leverandører og transportører ut fra slike premisser dersom også en næringsdrivende skal yte service til sine kunder i et moderne samfunn. Dette er kanskje fjernt sett fra din verden, men faktisk slik realiteten er.

Jeg er sjokkert over denne form for "heksejakt" som det legges opp til der argumentasjonen om å fjerne Sjøsenteret og å la andre overta er direkte usmakelig og har intet fundament i hvordan vi båtfolket opplever situasjonen.

Vi er alle glade for at vi har en båtplass denne sesongen og gleder oss til en herlig sommer på sjøen fra vår havn hos Sjøsenteret. Jeg ber deg om at den videre behandling av saken gir Sjøsenteret driftmuligheter som gjør at også neste og mange nye år kan nytes fra vår havn. Du har ”skutt” deg selv i en fot. Jeg anbefaler og håper at fornuften seirer og at du ikke ”skyter” deg i den andre foten også

Med hilsen
CW


Subject: Båtplasser / slipp Killigen bygdøy sjøbad
Date: Fri, 27 Apr 2007 10:51:53 +0200
From: LT
To: Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no, styret@killingen.org

Til statsråd Heidi Grande Røys

Jeg har en 12 MCR fra 1956 bygget i tre et riktig smykke som virkelig må ta vare på, men dette er en stor båt
På 60 fot og 28 tonn vekt.

Vi har i alle år hatt båten liggende på killingen vi har også gjort all oppussning i dette området

Det finnes i dag svært få muligheter eller ingen muligheter i Oslo å få løftet en så stor båt på land.

Dette har til nå vært mulig på killingen hva skal vi gjøre i fremtiden???

Det å få ny båtplass til en så stor båt er jo så å si umulig i Oslo i dag hva skal jeg gjøre ...

Ytterste konsekvens er jo at man må selge båten da det ikke finnes noen plass for den??

Oslo er en by med yrende båtliv og den bør forstette og være det.

Jeg håper inderlig på at dere kan komme til fornuft å la oss få beholde båtplasser og slipp.

Hilsen LT

Båteier


Subject:     Invitasjon - Se statlig eierskap i praksis - Håøya
Date:     Fri, 27 Apr 2007 09:02:29 +0200
From:    HI
To:Heidi Grande Røys
CC: Postmottak, Unni Korsnes, Jorund Leknes, Oskar Petter Jensrud, Styret

Kjære Heidi Grande Røys!

Invitasjon!

Bli med til Håøya ? en riktig perle i Oslofjorden. I mange årtier ferieplass for Oslos befolkning med telt. Delvis eiet av Staten og delvis av Oslo Kommune. Nå i fritt forfall, så dårlig at ungene mine ikke får gå alene på store deler av øya.

Slik vil ikke jeg ha det, og ikke så mange andre heller.

Bruk din politiske makt til å tilrettelegge, slik at det blir mange badeplasser, båtplasser, campingplasser, hyttetomter i Oslofjorden og andre steder vi - innbyggere og skattebetalere - ønsker å tilbringe fritiden. Men la aktører som har kunnskap om slikt gjennomføre i praksis, og legg på den måten grunnlag for solide og effektive lokale virksomheter!

Detaljstyringen på Killingen, utøvet direkte av regjeringen er feil bruk av midler, og med fatale konsekvenser ikke bare for profilerte båteiere, men for alle vanlige folk som ønsker tilgang til fjorden. Mangelen på båtplasser i hele Oslofjorden, har presset opp prisene helt ned til Arendal, og Göteborg. Og dette i et land med mer enn 25000 km kystlinje.

Kort sagt: Få hytte tomter ved sjøen: Hytter koster fort 5-6 opp til 20 millioner.

Få båtplasser: Båtplassen blir fort så dyr at kun Kongen og hans likesinnede har råd....

Jeg har vel egentlig akseptert at kun de rikeste skal få lov til å ha hytte ved sjøen. Jeg har ikke lyst til å akseptere at båtplasser skal være forbeholdt finanseliten, til det trives jeg altfor godt på sjøen.

Så bli med til Håøya ? så kan du med egne øyne se hvordan ?ditt eierskap? ser ut i praksis. Jeg kan forklare hva jeg tror ville vært mulig. Jeg kan stille med båt å frakte deg ut med følge. Og vil mange være med kan sikkert båtforeningen stille med mer transport, for rutebåten har vel ikke driftsgrunnlag lengre?..

Forslag dato: 18. mai 2007. Kokken 10:00 Båthavna i Drøbak.

Jeg vil gjerne innen 10. mai ha bekreftelse på hvor mange som kommer!

Vedlagt noen bilder som viser hvordan det så ut på den statlige delen av øya sist høst!

Med vennlig hilsen
 
HI

PS: Ikke ødelegg slik at vi mister båtplassen på Killingen. Vi er så glade i å være på sjøen om sommeren!!


Subject: Killingen
Date: Tue, 24 Apr 2007 16:19:01 +0200
From: FM
To: Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no
CC: styret@killingen.org

FM

T 24. april 2007

Kjære statsråd Heidi Grande Røys.

Rullestol- og båtbruker

Jeg er avhengig av rullestol og bor på T.  I mange år har jeg hatt gleden av å bruke sjøen som rekreasjon for meg og mine.  Hos Sjøsenteret  Killingen AS har jeg hatt båtplass og fått hjelp til å tilrettelegge adkomst og plass tilpasset mitt handikap.   

Med den usikkerhet som ditt Statsbygg har forårsaket så jeg meg nødt til å selge båten min og anså båtlivet – der jeg med mitt handikap føler meg ”fri som fuglen i lufta og som fisken i vannet” – som slutt.

Nå kjøpte jeg sporenstreks ny båt når jeg nå hører at jeg igjen kan få båtplass.

Men hva hører jeg: Du sørger for at jeg likevel ikke kan komme meg om bord siden jeg er avhengig av rullestol!

Årsaken er at du nekter at den lille landgangen fra betongbrygga på land ned til flytebrygga kan bli liggende.  Landgangen hindrer overhodet ikke dine gode forstetter mht å tilrettelegge for strand og åpenhet for allmennheten.

Jeg anser meg selv som en del av allmennheten tross for at jeg sitter i rullestol.  Det gjør ikke du etter hva jeg opplever.

Jeg ber deg tynt og ydmykt og ærbødig om ikke å frata meg muligheten til å nyte båtlivet bare fordi jeg sitter i rullestol.  Sørg i det minste for at landgangen kan bli liggende denne sesongen til sakskomplekset har funnet sin endelige løsning – det være seg i minnelighet eller i retten.

Fratar du meg muligheten til å komme meg inn på brygga blir jeg igjen nødt til å selge båten jeg akkurat har kjøpt.

Jeg leser også at jeg ikke lenger kan parkere som tidligere og håper du tilrettelegger ny parkering tilpasset også for handikappede.

Jeg imøteser ditt svar.

Vennlig hilsen

FM

Kopi: Norges Handikapforbund


Subject: "STRANDPERLE TIL BESVÆR"
Date: Mon, 23 Apr 2007 14:28:25 +0200
From: Sjøsenteret Killingen
To: Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no
CC: unni.korsnes@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no, styret@killingen.org

Fra Sjøsenteret Killingen

Tim Wang.

Viser til artikkel i VG av 19.04.07.

"STRANDPERLE TIL BESVÆR"

Det er helt riktig hva statsråden sier at bade og båtliv må gå hånd i hånd. Dette er nettopp det vi har forsøkt å få frem, uten at noen i Stasbygg eller andre har hatt ønsker om noen dialog om dette med oss. Det som heter Bygdøy Sjøbad og de planene som statsråden har for området, kommer IKKE i konflikt med båtplassene eller båtopplag. Det Stasbygg har valgt å gjøre er å inngå kontrakt med KNS på det området, som er det gamle Bygdøy Sjøbad. Vinteropplag skjer på en plass som ikke er i bruk på vinters tid. Vi lurer på hvor statsråden har fått det fra at det er forurensning på denne plassen? Vi har pr. dags dato ikke mottatt noen rapport som sier dette, om så skulle være tilfelle, burde man da heller sette seg ned å finne løsninger som ville tatt vare på dette spørsmålet. Stasråden peker på at avtalen med oss går ut 30.04.07. Dette er helt korrekt, men det gjelder også KNS sin avtale, som hele tiden har vært lik som Sjøsenteret sin. Både KNS og Sjøsenteret ble muntlig lovet en forlengelse av tidligere forvalter på 30 + 30 år. KNS har fått forlengelse på 6 x 10 år med en årlig feste leie på kr. 40.000.-, som kun skal indeksreguleres i perioden. Det vises her også til at det på dette område, som Staten eier og KNS fester, SKAL VÆRE AVLÅST. Det samme gjelder den eventuelle brygge som KNS skal legge ut. (se vedtekter til KNS.) Det er altså greit at KNS låser av tilgangen til statens grunn, men har krav at privat øy skal åpnes for allmennheten??????????

Det skrives videre at Sjøsenteret har fått tilbud om muligheter for bruk av kai etc.

Kan Statsråden legge frem disse, da vi aldri har mottatt noe tilbud fra Statsbygg eller FAD. Vi har kun blitt informert gjennom grunneier av øya Killingen, at under forutsetning at den privat eiet øya Killingen blir åpnet for allmennheten, vil FAD akseptere en bro. Den må da flyttes, videre at varer som skal leveres må ankomme mellom klokken 0700 ? 1100. Det skal videre ikke være mulig å ha en truck til å løfte verken varer eller båter på den kaia som ligger 200 ? 300 meter fra badestrand. Det er ikke mulig å drive verksted under disse forhold. Det er videre påpekt at det ikke skal være kommersiell virksomhet på Bygdøy Sjøbad. Likeså blir det inngått kontrakt med KNS, som på lik linje med Sjøsenteret driver virksomhet. Så går FAD og Statsbygg inn for at driver av parkerings plassen heter Center Park, da blir det rart. Dette er en høyst kommersiell virksomhet med profitt som en klar del av forutsetningen for firmaet. Eier av øya Killingen ble av Statsbygg tilbudt 40 parkeringsplasser som skulle disponeres av øyas beboere og næringsdrivene til en pris på kr. 8000,- pr plass. I dag betaler mann kr.1500,. pr. plass.

Igjen vil vi be den ansvarlige minister til å ta en samtale og sammen kan vi garantert få løst dette problemet til alles glede.

Det er for oss viktig å presisere at vår virksomhet er overhode ikke berørt av de planene Staten har for Bygdøy Sjøbad. Vi applauderer tiltaket!

Bilde som er vist er fra rundkjøringen foran innkjøringen til KNS. Altså ikke noe med Sjøsenteret å gjøre.

Igjen vil jeg få be om svar på mine tidligere emailer.

Med vennlig hilsen

Sjøsenteret Killingen as

Tim Wang


Subject: Maktarroganse - jeg er skremt!
Date: Sat, 21 Apr 2007 19:51:36 +0200
From: MB
To: Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no
CC: styret@killingen.org, xx@aftenposten.no

Til Heidi Grande Røys og andre i FAD med ansvar for saken.

Jeg og kjæresten min har en liten folkebåt liggende på Killingen, tilknyttet Killingen båtforening. Jeg har lenge prøvd å tøyle meg i denne saken, puste med magen, men nå klarer jeg ikke mer. Det hele begynte med lett undring og uforståenhet, gikk over i irritasjon og har nå gitt seg utslag i et voldsomt sinne.

Jeg har alltid hatt en viss tro på politikerne og dere som er valgt av blant annet meg. Dere som skal forvalte det Norske folks interesser generelt. Har alltid prøvd å ikke ikke henge meg på dem som bare kritiserer. Dessverre har denne saken endt med at jeg fullstendig mister troen på både dere politikere og byråkratiet generelt. Jeg er skremt for å si det mildt.

Jeg har i mange år jobbet med tema forvaltning av naturområder/ kulturverdier i tilknytning til en hovedoppgave. Jeg har satt meg godt inn i forvaltningens syn og saksgang i mange aktuelle konflikter. Jeg har herigjennom sett hvordan statsråder departementer, direktorater, og mer lokale forvaltningorgan håndterer enkeltsaker.

Selv om meningene varierer og det offentliges syn kan stå i sterk konflikt med lokale syn og skape stor irritasjon har jeg genrerelt et inntrykk av at kommunikasjonsnivået fra det offentliges side er relativt ryddig. Etter å ha fulgt denne saken i lang tid, (der jeg med glede hørte at området sjøbadet skulle opprustes), sitter jeg igjen med inntrykket at statsråden og FAD her opptrer til stryk- karakter.

Og nei- da snakker jeg IKKE om vedtaket om vern/ åpning for allmenheten/ opprusting/ miljømessige sider osv. Dette er argumenter jeg med et verneengasjement fullt ut støtter. Men som statsråden og departementet i sine svar lettvindt gjemmer seg bak, uten at de gå inn i saken og diskuterer åpent de problemstillinger som reises.

Jeg snakker om TO helt andre ting:

 1. TOTAL mangel på kommunikasjon, helhetlig tilnærming til saken og brukerinvolvering av de interesser saken angår (NEI,- jeg snakker IKKE bare om Sjøsenteret, -men om båtforening, grunneiere, KNS, allmenheten og resten av folket for den saks skyld!)
 2. En forskjellsbehandling på bygdøyområdet som er til å bli kvalm av. (NEI- jeg har absolutt ingenting imot KNS, Jeg er utdannet innenfor idrett/ friluftsliv med henblikk på aktivisering avbarn og unge, og syns KNS gjør en kjempejobb!).

Overnevnte to punkter er mitt hovedbudskap.

Jeg nøyer meg med å si at folk generelt ikke er dumme selv om vi blir behandlet slik. At de som følger saken med blotte øyne ser at dere gjemmer dere bak argumenter mange er enig i, men som avleder de spørsmål som faktisk reises. Det startet på medlemsmøtet med representanten fra statsbygg. Det kuliminerte med de siste uttalelsene fra Heidi Grande Røys.

I tillegg begynner også medlemmer av allmenheten som står utenfor denne saken, å få øynene opp for de to punkter jeg har nevnt over, noe som gjør historien til en relativt kraftfull sak tatt i betraktning at det her er snakk om Den norske stat.

Jeg skal ikke gå inn på alle detaljene i de forslag som har kommet fra båtforeningens side men viser blant annet til brevet av 20.3.07.

Det er snakk om små justeringer på tilgang, parkering og bro gjennom konstruktive forslag fra foreningen hva angår noe mer fleksible løsninger (NEI- da snakker jeg IKKE om at sjøsenteret skal få alle sine krav innfridd, men om fornuftige helhetlige løsninger som ikke går på bekostning av planene om strand osv).

Det er snakk om at staten som representant for alle favoriserer enkelte aktører, der KNS anlegg som ligger INNENFOR allmenhetetens Sjøbad kan låse av , drive brygge og annen virksomhet. Mens interesser som ligger på andre siden av kollen og langt mer skjermet fra stranden, ikke bare overses kommunikasjonsmessig, men faktisk ikke gis så mye som en lillefinger! Det topper seg når det nå kommer fram at KNS leier området for en minstepris sammenlignet med hva grunneiere og næringsdrivende må betale for noen kvadratmeter parkeringsplass.

Jeg blir helt dessillusjonert og dårlig av statsrådens svar midt oppe i dette om at hun har "møtt oss på alle punkter". Og hun sitter i sin rolle som folkevalg av meg?!? Det er ett av to:

-Enten har hun ikke satt seg inn i saken, men kun fått den servert ferdig tolket fra en av de ansatte i FAD (Hva blir da det neste i fra statsråden?)

-Hun står og snakker usant/ pakker inn ting for å redde seg og andres skinn (og det er i så fall alvorlig!)

Jeg har sjelden opplevd å bli behandlet så respektløst som den kommentaren fra Heidi Grande Røys, og jeg hadde ikke trodd at en statsråd fra denne regjeringen skulle ta fra meg troen på politikere. Det er det helt andre som har stått for.

I lys av det jeg har skrevet over,- er det Heidi Grande Røys som skal definere hva vi opplever som å bli møtt? Det er en amatørmessighet og maktarroganse som gir meg frysninger på ryggen. Det er ikke et demokratisk samfunn verdig!

Med hilsen
MB


Subject: SV: Bygdøy Sjøbad
Date: Fri, 20 Apr 2007 22:19:52 +0200
From: JVS (tidligere medlem, fant annen plass)
To: Postmottak@fad.dep.no, heidi.grande.roys@fad.dep.no
CC: styret@killingen.org, killinge@online.no

Takk for svar, det var som ventet. Det er med skuffelse man registrerer at departementet kun besvarer henvendelser i generelle ordelag og ikke konstruktivt går inn i den dialogen som medlemmer i Killingen Båtforening og leietagere på Sjøsenteret har.

Det har i en rekke e-poster og brev, fa mange medlemmer og representanter for båtforening og Sjøsenteret, blitt pekt på faktiske feil i FAD’s saksbehandling og vurdering av faktiske forhold. Ikke minst gjelder dette forurensningen som finnes i bunnprøvene i "badebukta". Blant annnet pekes det i rapporten på forurensningskomponenter som ikke er knyttet til båtopplag og ditto pussing, samt at det pekes på at de bunnstoffer som benyttes i dag alle er godkjente og langt mindre forurensende midler enn tidligere benyttet.

Man kunne skule til den giftdumping som nå skjer etter mudring av Oslo havn og slutte av det at forurensning har andre og langt mer alvorlige dimensjoner enn hva som kunne være forårsaket av båtopplag på Bygdøy. Som for eksempel årelang skipsindustri og dirkte dumping av gift i levene rundt fjorden. Likevel hevder Statsråden, som tatt rett ut av lufta, at:

"Vi seier nei til opplag på landsida fordi ferske analysar viser at verksemda på området har ført til forureining, og det går ikkje i hop med badeliv"

Dette er i beste fall basert på uvitenhet, i verste fall er det manipulerende og populistisk misbruk av fakta.

Videre tar Statsråden tak i lettvinte bedriftsøkonomiske analyser. Det blir helt patetisk å lese hennes uttalelser når man vet hvor vanskelig det er å drive næringsvirksomhet i allminnelighet i dette landet. Når man attpåtil får sine rammebetingelser kraftig redusert og endog ingen forpliktende avtaler er det enda verre a lese:

"Eg stussar når det vert hevda at slike faktorar er avgjerande for økonomisk drift. Dersom eigarane av Sjøsenteret Killingen AS skulle finne at fortenesta blir for låg etter at dei ikkje lenger sjølve får drive dei 100 båtplassane på landsida, "berre" dei 400 på Killingen, burde det vere eit enkelt alternativ å la andre overta."

Ja, kjære statsråd. Dere synes nok, i partiet, at hvis ikke næringsdrivende kan finne seg i hva som helst, ja da kan man bare gi/selge bedriften til noen andre som har "lyst" til å drive den. Jeg gremmes på dine vegne, men har samtidig nok livserfaring og innsikt til å vite hva det er som driver dere. At dere "stussar" får gå på kontoen for kunnskapsløshet.

Vi setter alle pris på forskjønningen av området på Bygdøy, men er fullstendig uforstående til at Statsråden og FAD ikke har kunnet gå inn i de faktiske problemene som rammer næringsdrivende og leietagere i marinaen.

Måtte nasjonen få, i beste fall, en ren borgerlig regjering, eller i verste fall en ren arbeiderpartiregjering. Vi har, som borgere og næringsdrivende, rett til en viss forutsigbarhet i dette landet.

Med hilsen

JVS


Subject: Bygdø Sjøbad -hvordan komme videre..
Date: Thu, 19 Apr 2007 16:35:45 +0200
From: JS
To: Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no, styret@killingen.org

Min første sommer som pensjonist ser ikke særlig lovende ut! Etter 25 år med båtplass på Killingen så jeg frem til å kunne nyte båtlivet fullt ut, men noe er kommet i veien. Båtplassen er borte takket være en uprofesjonell og rotete offentlig saksbehandling i arbeidet med opprusting av badeplassene på Bygdø Sjøbad.

Jeg må derfor oppfordre FAD og Statsbygg til å ta seg sammen og vise litt mer forståelse og smidighet overfor de skadelidende i denne saken slik at prosjektet kan bli det vellykkete tiltaket som politikerne og allmennheten ønsker.

Det første som må gjøres er å forlenge tidsfristene for de endringene som forlanges gjennomført i området. Dette vil gi muligheter for en bedre dialog mellom partene og ikke minst bedre fysiske løsninger. Det er stor avstand mellom den skissen som Statsbygg har lagt ut for disponeringen av området og det som etter hvert har kommet frem av skriftlige løfter og tilpasninger av planen. Det er derfor nødvendig at det utarbeides en bedre plan som i større grad tar hensyn til de faktiske forhold på stedet og som tar opp i seg de innspill og endringsforslag som har fremkommet underveis. Planen slik vi kjenner den er ulogisk og urealistisk i forhold til de intensjoner man har for området. Dette gjelder først og fremst anleggene for Ulabrand /KNS som vil gi større konflikter med friluftsinteressene enn Sjøsenterets bruk ved dypvannskaia er i dag.

Som arkitekt vet jeg av erfaring at gode løsninger krever innsikt og gjensidig kompromissvilje av de berørte parter samt grundig planlegging og klare ansvarsforhold.

FAD og Statsbygg kan takke seg selv for det oppstuss de har fått til takket være klønete og uprofesjonell fremferd. Nå er det på tide å rydde opp! Ta telling og prøv en ny giv! Den gode tanken om å gjenskape badeplassene på Bygdø Sjøbad fortjener større omsorg og ettertanke enn det vi hittil har sett!

Med vennlig hilsen

JS


Subject: Svarene fra Statsbygg og FAD
Date: Thu, 19 Apr 2007 14:53:40 +0200
From: CW
To: Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no
CC: postmottak@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no, styret@killingen.org

Jeg merker meg at alle svar fra FAD er unyanserte og på siden av alle de spørsmål som blir reist rundt konflikten mellom partene. Dere slår dere på brystet og sier at dere har strukket dere langt i å imøtekomme grunnlaget for en videre drift på Killingen, men dette består kun av diktater og ikke dialog. Grande Røys uttaler at hun ikke skjønner hvorfor, da hun har vært så snill og medgjørlig. ”Det er ikke opp til oss at slippeier velger å legge ned” sier hun... ”Andre kan jo bare overta”..... Skjerp dere! Livet er ikke slik. Her følger noen eksempler der dere viser et ”tunnelsyn” som er vanskelig eller umulig å forstå og kravet om likebehandling blir totalt tilsidesatt.

 1. Ingen kan eller har mulighet til å styre en transportør eller leverandør til å møte opp før kl 11:00... Dersom denne blir forhindret i ruten sin til Bygdøy og kommer 11:30 må han da returnere med uforrettet sak?? Dette er en umulig situasjon for en næringsdrivende som skal yte service til sine kunder.
 2. Dere er ”rause” i å øke antallet parkeringer fra 30 til 40, men med en pris på 8.000,- / år der Killingen Båtforening tok 1.500,-.....
 3. KNS leier hele sitt område for 40.000 pr år. For dette setter dere likhetstegn ved at 5 hytteeiere skal betale det tilsvarende for en lusen parkeringsplass på 2,5 x 4 m (samlet ca 50m2).
 4. Allmennheten har og har alltid hatt adgang til øyene i Oslo via båt. Dette gjelder også Killingen. At dere nå skal kreve at de også skal ha adgang via private brygger med bro mellom, faller på sin egen usakelighet når KNS skal gjerde inn og låse av sitt område.
 5. Spørsmål om dere kan fremlegge dokumentasjon på at adgang til øya over brua er ”Politisk bestemt” blir selvfølgelig aldri besvart...
 6. Opplag på land påståes å skape forurensing av stranden. Dette er ikke tilfelle og direkte feil. De stoffene som benyttes i dag er miljøvennlige bunnstoffer som er godkjent og forurenser IKKE.

Dette og mange andre faktorer kan ikke kalles annet enn maktarroganse og i sin form gjør sitt ytterste for å mobbe de næringsdrivende, hytteeiere og fastboende på øya og å forsure miljøet deres.

Dere burde skamme dere!! Maken til vrøvl skal en lete lenge etter. Slik oppførsel gir oss ikke en eneste båtplass tilbake der vi, 500 kapteiner nå fråder av raseri. Vi kan alle leve sammen i dette flotte miljø med rike naturopplevelser i en hyggelig sameksistens. Hvorfor f.... skal dere ødelegge dette for oss alle. Vi er en del av allmennheten og krever å bli behandlet med respekt.

Med hilsen eier uten båtplass

CW


Subject: Båtplass på Killingen, Hxx
Date: Thu, 19 Apr 2007 13:07:59 +0200
From: GN
To: Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no, styret@killingen.org
CC: styret@killingen.org

Jeg har hatt båtplass på Killingen siden 1984 og vært meget fornøyd med det. Det har vært et godt og trykt miljø der, som delvis er skapt av båtfolket selv. Trussler mot det maritime miljøet har ikke vært i våre tanker. Dette har endret seg med den rødgrønne regjeringen. Jeg har med stigende undring fulgt med i konflikten det siste året. Her er det tydelig at alt ikke er synlig oppe i dagen for oss vanlige båteiere. Vi er uskyldige offer i et spill. Jeg har hele tiden vært av den oppfatning at fornuften vil seire til slutt og at båtfolket ikke ville bli skadelidende. Så feil kan man ta!

Båten min blir sjøsatt i morgen, fredag 20. april, 2007. Siden statsråden har garantert at ingen skal miste plassene sine, ber jeg opp at statsråden forteller meg hvor jeg nå skal fortøye båten min.

Vennlig hilsen
GN


Subject: Pressemelding
Date: Thu, 19 Apr 2007 11:40:57 +0200
From: OKH
To: Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no
CC: postmottak@fad.dep.no, Killingen batforening

Kjære Heidi Grande Røys,

Den strandperlen du viser bilde av i artikkelen din har du leiet bort KNS for 40000 pr år, med kontraktsfestet rett til omfattende avlåsning av sikkerhetsgrunner. Det området statsbygg bruker penger på ligger inne i vika. Det området vi er interessert i, ligger til nord mot kaia.

Alt det er greit, bygg strand og seilsenter for KNS. Litt underlig for SV, men sikkert fint. Men forskjellsbehandlingen av alle interessenter i området er hjerterå. Hadde det bare vært dialog om hvordan dette kunne gjøres, hadde problemet aldri oppstått.

Så enkel er grunnen til at båteiere og grunneiere er opprørt. Det er ikke av misforstått lojalitet til Sjøsenteret som FAD antyder.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dep/Fornyings-_og_administrasjonsminister/taler_artikler/2007/Strandperle-til-besvar.html?id=463537

Mvh
OKH


Date: Thu, 19 Apr 2007 09:15:05 +0200
From: Killingen Båtforening styret@killingen.org
Subject: Ja / nei spørsmål
To: kaare.falkenberg@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no
Cc: hgr@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no

Er det korrekt at KNS leier selve Sjøbadet for 40 000 pr år, mens staten tilbyr 40 parkeringsplasser på baksiden á 8000 pr år til AS Killingen?

Dvs 320 000 pr år for noen kvadratmeter parkering og 40 000 for KNS anlegg, den sydvendte tomten på det gamle Sjøbadet som KNS skal sperre av?

Ellers takker vi for at mange av e-postene fra medlemmene er besvart, men bemerker at e-posten ikke svarer på de spørsmålene som er stilt. Ingen motsetter seg strand. Men stranden som avbildes fra 30 årene er det området KNS har fått leie og låse av.

Mvh
Styret i båtforeningen
http://killingen.org/


Fra: Sjøsenteret Killingen
Sendt: 19. april 2007 07:30
Til: 'hgr@fad.dep.no'
Emne: Bygdøy sjøbad

Med ref. til tidligere ubesvarte mailer har jeg noen flere spørsmål.

Det sies at Statens grunn skal være åpen for allmennheten, dette gjelder da ikke det område som har navnet Bygdøy Sjøbad og som i dag kalles Ulabrand og som festes av KNS. Ifølge deres feste kontrakt skal det her være gjordet inn og låst. Det samme gjelder brygge anlegg. Det blir da litt rart at Staten da krever en privat øy med båtplasser åpen for allmennheten.

Det sies videre at Staten ikke ønsker kommersiell virksomhet, men hva da med parkeringsplassen som skal drives av private og priser som er tilbudt ligger for beboere og næringsdrivende på kr. 8000,- pr. år. Sjøsenteret killingen tok kr.1500,- pr. år.

Dette kan umulig være god SV. politikk.

Med vennlig hilsen
Tim Wang


Subject: Båtplass ved Killingen
Date: Wed, 18 Apr 2007 11:46:13 +0200
From: ROE
To: Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no
CC: styret@killingen.org

Heidi Grande Røyse.

Jeg er takknemlig for ditt løfte om at ingen skal miste sine båtplasser i forbindelse med omdisponeringen ved Bygdø Sjøbad og Killingen. Derfor ber jeg deg om å få vite hvor jeg skal legge båten min neste uke.

Jeg har en 53 fots motorbåt, og trenger 5,5m brygge plass.

Vennligst anvis meg en plass så snart som mulig, da jeg ikke har båtplass fra 1 mai!

Med hilsen
ROE


Subject:     Båtplasser Bygdøy
Date:     Tue, 17 Apr 2007 10:51:38 +0200 (CEST)
From:     AJV
To:     Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, styret@killingen.org
CC:     lundegaard@aftenposten.no

Kjære Statsråd Heidi Grande-Røys!

Jeg er blant de som ikke lenger har båtplass på Killingen  I snart 20 år hadde jeg egenbygget seilbåt der.

Nå er båten min i Grebbestad syd for Strømstad - og der blir den liggende slik det nå ser ut.

I "beste" SV-stil og med god SV-miljøprofil bruker vi nå 2 timer og 15 minutter hver veg - hver helg - og  der legger vi igjen alt vi bruker til båt og opphold, det være seg båtutstyr eller til livets opphold forøvrig.  Du vet jo at det meste er billigere i Sverige - til og med bensinen.

Og vi blir ikke alene om å måtte ty til en slik løsning.

Den eneste fordelen er at Bohuslän-kysten er fin.

Jeg har snart et helt arbeidsliv arbeidet i privat næring og også mye i grensesnittet mot - og også i - offentlig virksomhet, også departementalt.

Aldri har jeg opplevet noe i nærheten av den arroganse som Dine nærmeste medarbeidere og rådgivere utøver.

At "ditt" Statsbygg's ansatte undervegs har utviklet et gjensidig komplisert samarbeidsklima med næringsaktørene på øya Killingen bør du ta tak i og sørge for at dette ikke ødelegger verken for de løsninger som virkelig tjener ditt politiske formål og løsninger for samtlige brukergrupper i området.

Ett råd tør jeg gi: Det er ennå noen ytterst få dager å ro saken i land på - og også roe saken vis a vis omgivelsene.  Og ikke minst dine egne politiske vyer mht medvirkning og det å bli hørt.

Det er ytterst få justeringer som trengs om du bare gir signaler til Dine rådgivere om at de skal forsøke å se saken fra flere sider.

Ingen av de innspill som er kommet til justering av FAD's krav betyr overhodet noe vesentlig i forhold til de ypperlige målsettinger du legger til grunn for å øke tilgjengeligheten til og grukergleden av området . både for soltilbedere, båtelskere og øvrig virksomhet på øya Killingen.

Mest forstemmende er det å oppleve at et mellom KNS og Sjøsenteret Killingen AS omforent avtaleutkast, sogar godkjent av Statsbygg, og der amenn tilgang til øya ingikk, ble torpedert av Dine rådgivere så sent som for to uker siden.

Avslutningsvis: Jeg har siden mars engasjert meg i Båtforeningens arbeide og har hatt ønsker om å unngå å sende denne meldingen som jeg sender deg som privatperson og ikke som styreleder i Killingen Båtforening.

Båt-hilsen fra

AJV


Subject:     Båtplass på Killingen?
Date:     Tue, 17 Apr 2007 09:01:18 +0000
From: AEN
To:     Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no, styret@killingen.org

Hei.

Jeg har nå fulgt denne saken i flere måneder og det er vel sjelden man ser en slik arrogant holdning ovenfor vanlige folk som i denne saken. Maken til byråkrati og lite sunt folkevett skal man lete lenge etter.

Hadde aldri trodd at man nå i slutten av april fortsatt skulle stå uvitende om man har båtplass eller ikke. Jeg kjøpte båt ifjor vår for å kunne dra på sjøen i den korte tiden man har sol og sommer i dette landet. Hele grunnen til at jeg kunne ta meg råd til å kjøpe båt var at jeg hadde båtplass på Killingen, ellers hadde jeg ikke hatt sjans med de kostnadene det er å ha båt. Jeg har ikke råd til å betale markedspris i annenhåndsmarkedet, hvor prisen er minst dobbelt så dyrt. Og ikke får man tak i båtplass heller.

Jeg tror enhver som følger LITT med i media har skjønt at det er STOR etterspørsel etter båtplasser i Oslofjorden! Og det er FØR Killingen evnt. skulle legges ned. Mulig jeg er dum, men jeg tar det nesten fortsatt for gitt at dette blir ordnet opp i slik at båtplassene forblir. Hvis ikke så synes jeg det er på tide at noen tar hatten sin og går. Slik manglende styring og dårlig håndtering synes jeg er hårreisende. Dette kunne vært løst for lenge siden hvis man virkelig gikk inn for det.

De eneste som har råd til å få båtplass er de som har mange penger på bok og ingen andre. Det sier seg selv når markedet er så presset som det allerede er. Er dette liksom folkelig!?

Hvis disse plassene mot all formodning og logisk sans skulle bli lagt ned, da sender jeg regningen på differansen av det å leie hos Sjøsenteret på Killingen og det jeg må betale i annenhåndsmarkedet til staten! Men det er jo ingenting å frykte, for jeg kommer ikke til å finne en annen plass i oslofjorden. Det er ikke bare de som har båtplass på Killingen som blir berørt, men alle som har båt i Oslo og ønsker båtplass. Fordi det vil skape ekstra press på markedet hvis 4-500 båteiere skal ut i markedet og lete etter ny båtplass.

Hvordan går det an å overse alle argumentene som har kommet opp i denne sammenhengen...!? Jeg skjønner det bare ikke, og det tror jeg mange flere er enig i. Rett og slett provoserende.

Før var jeg oppgitt, nå er jeg bare forbannet. Man må bare håpe noen tar til fornuft i denne saken. Og jeg HÅPER faktisk ennå.

Hilsen

AEN


Subject:     Er båteiere den nye fienden?
Date:     Mon, 16 Apr 2007 21:51:19 +0200
From:    TCH
To:     hgr@fad.dep.no
CC:     styret@killingen.org

Til en snart forhenværende partikamerat

1. mai går jeg ikke i tog.
1. mai flytter jeg båten fra Killingen til en midlertidig sommerhavn i Sverige og averterer den til salgs.
1. mai sender jeg oppsigelse av mitt mangeårige medlemsskap i SV.

Jeg var en gang med og startet SV-laget på Romsås sammen med en gruppe entusiaster. Den gangen var veien til partitoppene kort og grei, og de kom gjerne på møter for å treffe grasrota - forsvare synspunkter og forslag. Det har visst skjedd store endringer på 25 år!

Du er ansvarlig statsråd for Statsbygg - en institusjon som nå hverken tar hensyn til enkeltskjebner eller om over 400 småbåteiere settes i en umulig situasjon etter 1. mai. Har du glemt velgerne du har bak deg som statsråd?

Verken jeg eller øvrige medlemmer i Killingen Båtforening er parter i striden mellom Statsbygg og Sjøsenteret – vi er ofre for noe vi opplever som kynisme og overgrep. Slik situasjonen er med båtplasser, må vi eventuelt dra til Sverige for å finne fast plass.

På godt norsk: ”Når skal du ta til vettet”?

TCH


Subject: Båtlplasser på Killingen, Oslo
Date: Sun, 15 Apr 2007 14:47:25 +0200
From: PHR
To: Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no, styret@killingen.org
CC: Alf.Bjarne.Johnsen@vg.no, lundgaard@aftenposten.no, almendingen@nettavisen.no, postmottak@ra.no

Fortvilet forundring.

I dag er det den 15.april 2007. Iifølge opplysninger jeg har mottatt tidligere skulle det være på plass en ordning som ivaretok minimum det antall båtplaser som ble berørt av Statsbygg og departementets regulering av Gamle Bygdøy Sjøbad. Så har ikke skjedd.

Jeg registrerte gjenom årsmøte i Båtforeningen at det ikke var allt det var villighet til- eller mulighet for å svare på. Statens representanter notert villig, sa det var fremdeles tid til å få ordninger på plass. De skulle ta dette med tilbake til de ”ansvarlige og utrede”. Dette er nå snart to måneder siden.

Det er 10. sesongen jeg har disponert/leid båtplass hos Sjøsenteret Killingen AS. Plassen ble ordnet før min båt ble anskaffet, det var allerede den tid vanskelig å oppdrive ledige plasser i Oslofjorden. På sett og vis en ansvarlig handling.

Gjennom denne tiden har jeg registrert at politikere gjentatte  ganger har uttalt at det må tilrettelegges for flere båtplasser i Oslofjorden. Det er med stor fortvilelse jeg oppdager at det er det motsatte som skjer på Killingen. I morgen har jeg ingen steder å fortøye min 41 fot store og 25 tonn tunge Kutter, selv om jeg tok forhånsregler den gang jeg gikk til ankaffelse av min båt.

Det er Staten, gjennom departementer og den politiske ledelse som skal være forbilder for hvordan ett samfunn skal være og fungere. Anser det som en ikke ansvarlig handling når det settes igang tiltak som medfører så store problemer for meg og 400 andre båteiere. Det er ikke bare å trekke båten opp på en henger og plassere den i sin hage.

Gjennom media leser en artikkel etter artikkel at Staten vil gjøre mye for folket, refererer fra artikkel i Nettavisen den 15.06.2006 der regjeringens leder og samarbeidsparter har bevilget og besluttet opp-pussing av flere badestrander, derigjennom Bygdøy Sjøbad, hvor Jens Stoltenberg uttaler; Regjeringen har bestemt at boligen (Bakke Villaen) med hage skal selges, og inntektene fra salget skal brukes til tiltak på Bygdøy Sjøbad og andre friområder på Bygdøy.  Var det meningen at dette skulle føre til oppsigelse av alle båtplassene, eller var det bare ikke nevnt i artikkelen.

Verneplanen for Bygdøy forteller at ”Killingen er inkludert i fredningsområdet fordi den landskapsmessig hører til Bygdøylandet, og fordi den utgjør en del av båtmiljøet ved Bygdøy Sjøbad. Videre kan en lese at ”Før utsending av dette varsel har Riksantikvaren vært løpende orientert om statens planlagte tiltak for å ruste opp området ved Bygdøy Sjøbad. Disse tiltakene, bl.a. fjerning av eksisterende brygger og øvrige installasjoner ved Bygdøy Sjøbad, er ikke i strid med formålet med fredning som her varsles. Tiltak i regi av staten eller tiltak staten har gitt samtykke til for opprusting av Bygdøy Sjøbad, kan derfor, uavhengig av frredningsprosessen, behandles på ordinær måte i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.” 

Slik dette er skrevet sett opp mot hva som egentlig skjer blir det ett paradoks. Å ruste opp er ikke forenlig med å bygge ned all den tid det er påpekt viktigheten av av Killingen som en del av båtmiljøet ved Bygdøy Sjøbad ? Føler vell også at noen andre begynner å se på hva Statsbygg holder på med i denne saken.

Men viktigst for meg,- hvor jeg skal gjøre av båten min mandag den 16.04.2007 ????

mange hilsener
PHR, Båtplass xxx
Killingen


Subject:     Planer for Bygdøy sjøbad og båtplasser
Date:     Sun, 15 Apr 2007 12:15:50 +0200
From:     SJ
To:    statsministeren@smk.dep.no, Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, styret@killingen.org
CC:     killingen@sjosenteret.no

Til: Statsminister Stoltenberg
     og Statsråd Grande Røys

Regjeringens målsetning om allemannsretten - planer for Bygdøy sjøbad og  båtplasser

Bakgrunn

Regjeringen Stoltenberg II hevder på Miljøverndepartementet sin nettside at den ønsker å sikre allmennheten tilgang til sjø og båtutfart. Sitat; "Opp gjennom årene er et betydelig nettverk av naturperler sikra for friluftsliv, områder for bading, båtutfart, turgåing og arealer for lek, mosjonsaktivitet og naturopplevelse".  Hvis Statsbyggs planer for deler av Sjøbadet iverksettes mister 500 familier sine båtplasser den 30. april 2007, fastboende på øya Killingen med skolebarn mister broforbindelsen, og rullestolbrukere mister tilgang. Jeg viser for øvrig til mine betraktninger om at Allemannsretten er truet av ulike former for kommersialisering og privatisering som ble belyst i min tidligere email til Statsministeren og Statsråden. På Båteierforeningens Killingens nettside (www.killingen.org) ligger en omfattende dokumentasjon og faktagrunnlag i sakens anledning. Som det fremgår av faktagrunnlaget er det ingen konflikt mellom Statens planer for selve sjøbadet og videre drift av Sjøsenteret Killingen hva angår båtplasser, noe en befaring burde ha vist.

Statens håndtering av saken

Som berørt båteier opplever jeg Staten ved FAD og Statsbyggs håndtering av saken om båtplassene på Killingen som en "byråkratisk farse" i strid med regjeringens målsetninger om allemannsretten og retningslinjer om konsekvensutredning. Jeg kan heller ikke se at Etiske retningslinjer for statstjenesten Pkt 1.1 Hensynet til innbyggerne er ivaretatt av de aktuelle saksbehandlere, Sitat; "Både som myndighetsutøver, tjenesteyter og forvalter av betydelige samfunnsressurser, plikter statsforvaltningen - og dermed den enkelte ansatte - å ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt ovenfor det enkelte individ.

Som tidligere nevnt kan jeg heller ikke se at FAD ved sin underliggende etat Statsbygg, har fulgt Forvaltningsloven § 37 vedrørende utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte ovenfor Båteierforeningen Killingen. Statsbygg har heller ikke fulgt sine egne retningslinjer om å utarbeide en konsekvensutredning i startfasen av sine prosjekter. En konsekvensutredning ville gitt Statsbygg nødvendige innspill før de valgte en løsning som har medført en tilsynelatende "fastlåst" konflikt. Av faktagrunnlaget fremkommer det klart at saksbehandlere i Statsbygg og FAD utviser manglende evne og vilje til dialog og det jeg oppfatter som arroganse ovenfor berørte parter. Videre har de avist et kompromiss forslag basert på en enighet mellom KNS og Sjøsenteret om leie av anlegget på landsiden, som for alle praktiske formål ville løst saken hva angår båtplasser. En byråkratisk opptreden jeg finner sterkt kritikkverdig og uverdig ovenfor alle berørte parter, spesielt sett i lys av FADs definerte målsetninger og etiske retningslinjer.

Sakens kjerne - mangel på informasjon

Statsbygg har nektet å fornye Sjøsenteret Killingen sin festeavtale på landsiden. Uten å legge videre drift ut på anbud har de pålagt KNS å drive 100 båtplasser videre. I seg selv er dette en bemerkelsesverdig sak som bør granskes i forhold til gjeldene regler. Dette innebærer at Sjøsenteret må fjerne sine anlegg innen 1.mai 2007 uten at KNS er i stand til å tilby de pålagte 100 båtplasser fra samme dato, konsekvensene for øvrig er beskrevet innledningsvis.

I følge Statsbyggs retningslinjer skal en konsekvensutreding føre frem til en anbefaling og en plan ovenfor departementet, som beslutter om denne kan iverksettes, eller om den må utredes videre. Jeg har forståelse for at Statsråden ikke kan ha detaljert innsyn i alle enkeltsaker som berører dennes departement, og antar på bakgrunn av faktagrunnlaget at informasjon og beslutningsgrunnlag fra Statsbygg har vært mangelfull eller fullstendig fraværende. Det er derfor mitt inntrykk at Statsråden ikke kan ha vært tilstrekkelig informert, eller direkte feilinformert. Inntrykket av mangelfull informasjon bygger også på missforholdet mellom Regjeringen Stoltenberg II målsetning om å sikre allmennheten tilgang til sjø og båtutfart sett i relasjon til konsekvensen av Statsbyggs planer. Inntrykket forsterkes av de uttalelser Statsråden og saksbehandlere har gitt til media i sakens anledning.  Det fremkommer klart av faktagrunnlaget at saksgang og saksbehandling strider i mot mine begreper om sunn fornuft, samt de etiske retningslinjer som gjelder for alle offentlige ansatte. Denne "byråkratiske farsen" har nå fått en slik dimensjon at jeg nekter å tro at noen ansvarlige politikere kan stille seg bak denne prosessen. Langt mindre leve med noe som er i ferd med å få fatale konsekvenser for 500 familiers båtplasser, fastboende med skolebarn, rullestolbrukere og næringsdrivende. Spesielt har jeg vanskelig for å tro at en regjering som står for en "sosial profil" stilltiende kan godta en plan som til de grader rammer "allmennheten". Statsbyggs plan om fjerning av båtplasser og bro må derfor umiddelbart legges "på is", og en konsekvensutredning gjennomføres.

Anmodning

Undertegnede vil med dette appellere til "sunn (politisk) fornuft", og anmoder Statsministeren og Statsråden om å snarest vise handlekraft, gripe inn i det jeg oppfatter som en byråkratisk farse i strid med etiske retningslinjer , og etterleve Regjeringens målsetning om allemannsretten og tilgang på båtplasser. Den del av Statsbyggs plan som innebærer at Sjøsenteret Killingen må fjerne sine brygger og landtilknytning må umiddelbart, og senest inne 29. april kanselleres for å hindre de nevnte konsekvenser. Om ønskelig kan jeg stille opp på en befaring for å belyse saken.

Da jeg ikke har mottatt noen bekreftelse eller besvarelse på min tidligere email vil denne anmodning også bli sendt skriftlig.

Med hilsen

SJ (sign)


Subject:     Våre båtplasser???
Date:     Sun, 15 Apr 2007 01:09:41 +0200
From:     CW
To:     Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.n, Øystein Johnsen oeystein@lydrommet.no, postmottak@fad.dep.no
CC:     styret@killingen.org

Hei Heidi,

Jeg har sendt e-post til deg tidligere, men får ikke svar i fra deg.. Jeg har uttrykt min desperasjon over at jeg sammen med 500 andre som ikke har et sted å parkere båten 1. mai. Min frustrasjon går nå over til raseri og motløshet. Tiden nærmer seg raskt og ut fra situasjonen er det ingen løsning i sikte.

På FAD hjemmeside smiler du pent og innbydende. Du oppfordrer oss til å gi innspill, men svarene fra deg til meg uteblir. På meg er dette et "falskt flir" som kun er et skalkeskjul Fornyingsminister Heidi Grande Flir Røysfor en skremmende populistisk egenreklame uten at det finnes et fnugg av realitet i at du ønsker å lytte og skape det beste som kan ivareta alle innbyggeres interesser på best mulig måte. I forbindelse med Bygdøy Sjøbad har du ignorert oss båtfolket fullstendig. Det er utrolig naivt å tro at å ta 100 plasser fra Killingen Båtforening og gi disse til KNS skal løse alle problemer&. Maken til mangel på innsikt og likebehandling skal en lete lenge etter.

Alle interesser må ivaretaes og dette gjelder også de næringsdrivende og øyboere på Killingen. Uten at disse gies rammebetingelser som gjør det mulig for videre drift, eksisterer det heller ikke et tilbud til oss. At du gir KNS alle fortrinn uten en gang å forhandle med vår båtforening er skremmende. KNS påberoper seg å være en idrettsorganisasjon, men de "Blå Blesere" er noe av det mest kommersielle firma som finnes. Som motorbåt kaptein, er jeg medlem av Killingen Båtforening og det er der jeg ønsker å forbli og selv om jeg skulle bli tvangsflyttet til KNS som IKKE har noen tilbud til motorbåtfolket, har heller ikke de båtplass 1. mai&

Som innledningsvis sagt, så går nå desperasjonen over i raseri og som følge av dine handlinger eller mangel på disse og fornuft, vet jeg ikke hva som blir det neste utspillet mitt. Det er etter hva jeg forstår kun små justeringer og innrømmelser som skal til for at det skal kunne oppnåes enighet med grunneiere og næringsdrivende på Killingen som skal til for at våre båtplasser kan opprettholdes. Næringsdrivende og grunneiere må innrømmes langsiktige avtaler som gjør det mulig å drive med den service som et moderne båtfolk også krever. Vi forstyrrer ikke badende og det gjør heller ikke de næringsdrivende. La oss, allmennheten leve sammen og ha et flott miljø på Bygdøy i fellesskap.

Det føles vondt å bli ignorert i denne prosessen som burde vært inkluderende der parter har et krav på likebehandling. Det er trist at du som SV representant tror at de "Blå Blesere" er så mye bedre en vår egen forening. Det er trist at du ikke forstår at en ikke skal forsøke å eliminere (kødde med) et miljø som har eksistert i alle år med lange og rike tradisjoner. Det er trist at du ikke har innsikt til å forstå at vi er en part i allmennheten og IKKE forurenser.

Sitat Oslo Puls:" - SFT har funnet forurensing fra bunnstoff i grunnen. Det sier seg selv at båtopplag blir uforenlig med strand for barnefamilier. Vi kan heller ikke forbeholde P-plasser til dem som tilfeldigvis har båten sin på Killingen. Jeg skjønner fortsatt ikke at dette gjør det umulig å drive småbåthavn, sier Grande Røys." & Selvfølgelig har de funnet gift og vi skal ikke straffes for giftig bunnstoff som var tillatt for 20 år siden, I dag forurenser vi ikke da alt bunnstoff er miljøvennlig og uten giftstoffer. Er dette mangel på kunnskap eller kun et tunnelsyn og vikarierende argumenter i kjent stil og god tradisjon med resten av denne prosessen i å bli kvitt oss og marinaeier??

Slutt med din maktarroganse, skjerp deg og ta til fornuft!! Det er trist og sterkt beklagelig at 500 båteiere med ca 3000 personer inklusive venner og familie skal rammes av slikt tull, vås og arroganse der vi og vår forening er umyndiggjort i prosessen og næringsdrivendes grunnlag blir styrt til en umulig fremtid uten langsiktige avtaler!!

 Send meg et svar NÅ på at du ivaretar min båtplass på Killingen! Dersom du ikke kan sørge for dette, ser jeg det som din plikt å skaffe meg en tilsvarende 4,5 meter plass i Oslo.

Jeg ser frem til å høre fra deg.

Med hilsen

CW


Subject: Båtplass
Date: Sat, 14 Apr 2007 08:52:36 +0200
From: JVS
To: Sjøsenteret Killingen
CC: heidi.grande.roys@fad.dep.no, styret@killingen.org

Tim,

Det er med stor beklagelse at jeg må meddele at jeg har besluttet å takke ja til en annen båtplass noe lenger ut i fjorden.

P.g.a min kompliserte kneskade er det vanskelig å gå lengre strekninger, og umulig å bære. Med den usikkerheten FAD og Statsbygg har skapt rundt parkering og adkomst til bryggene har jeg følt meg tvunget til å flytte til et sted med sikre parkeringsforhold.

At FAD og Statsbygg tror at det er helt OK å spille Bingo om parkering hver gang de skal på hytta, båten eller for den saks skyld besøke mor og far i Sogn og Fjordane, det mer enn undrer meg. Det er trist at politikere som ber folk om innspill mot offentlig byråkrati selv er den verste.

Jeg undres om Grande Røys hadde fart like tøft med sine naboer i hjembygda si som det hun roter med her.

Dette er med tungt hjerte jeg flytter, jeg har trivdes på Killingen både, både hos deg og tidligere hos Rønnaug Johannesen. 13 år til sammen har jeg holdt til på Killingen. Jeg takker for god service og ryddige forhold hele veien.

Jeg mottar gjerne noe informasjon om eventuelle fordeler ved fremdeles å være betalende medlem i Båtforeningen.

Håper at jeg er velkommen tilbake hvis forholdene, både helsemessig for meg og myndighetsmessig for deg, blir bedre en gang i fremtiden.

Vi ses.

Med vennlig hilsen

JVS


Subject:     Mail til FAD
Date:     Fri, 13 Apr 2007 15:03:47 +0200
From:     nas
To:     Killingen Båtforening

Hei,

Jeg vil gi ubetinget honnør til det arbeidet dere gjør i vår viktigste sak noensinne. Dette arbeidet fortjener er bedre resultat, noe jeg håper kan komme.

Jeg har sendt en ny mail til statsråden i dag, og vedlegger kopi under.

mvh

NAS
(Husker ikke båtplassnummeret, men dere har meg registrert)

===

Heidi Grande Røys,

Jeg tok for noen uker sider din oppfordring på FAD's hjemmeside om å sende inn synspunkter på en sak jeg føler dere nå må ta på alvor, nemlig saken vedr. Bygdøy sjøbad og de konsekvenser dette får for oss som har båt på Killingen.

Men skjer det noe? Neida, ikke så mye som et bekreftende svar på at dere har mottatt mine synspunkter.

Er dine utspill om å involvere innbyggere i saker bare et populistisk spill?

Jeg har sakset noen referater som kommer fra deg på SV's Landsmøte gjenngitt bl.a. i Stavanger Aftenblad:
"Vi vil gi velgerne direkte innflytelse i politiske saker".
"SV foreslår at enhver som ønsker det, skal få stille spørsmål til politikerne direkte i møtene, og at disse skal besvares før det kan fattes vedtak i en sak".
"Grande Røys vil sette nettopp denne problemstillingen høyt på dagsordenen i valgkampen.Vi må ha åpne, transparente organisasjoner".

Jeg har fulgt saken på Bygdøy, og må si at ditt departement har ufattelig langt igjen fra ovennevnte visjoner til hvordan saken på Bygdøy har blitt håndtert. Og når du i tillegg uttaler deg til VG om at dere har kommet AS Killingen i møte på alle punkter, er jo det direkte tøv.

Hvis vi vanlige borgere skal ha et snev av respekt for dere politiker, så ber jeg deg ta tak i denne meget betente saken. Dere har fått konkrete forslag til hvordan denne saken enkelt kan løses til glede for badende, næringsdrivende på Killingen og oss båtfolk.

Så vær så snill, opptre som du tenker!

mvh
NAS


Subject: Båthavnen på Killingen
Date: Thu, 12 Apr 2007 22:05:02 +0200
From: RA
To: Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no, styret@killingen.org

Jeg har noen enkle spørsmål som du, Heidi Grande Røys bør kunne svare på siden du blandt annet i media fremhever at dere har kommet de næringsdrivende/foreningen i møte på alle punkter som var viktige for dem!!..., og siden det fortsatt ikke er noen fremgang ifht å redde båtplassene våre på Killingen!

1. Hvor skal jeg gjøre av båten min 1. Mai? Jeg har nemlig ingen plass. Så vidt meg er "bekjent" mangler 4-500 andre dette også!..

2. Har du nye jobber til de 15 som ikke har noen arbeidsplass lenger 1. Mai, eller har du funnet noen som ønsker å betale arbeidsledighets trygd for disse? Hva med familiene deres, betyr det ingenting å rasere det økonomiske grunnlaget for disse?

3. Korrekt saksgang, er dette "prosjektet" hevet over norges lover og de retningslinjer som finnes for offentlig forvaltning?

4. Hvorfor skal 4-500 med familie og venner få svi for at "noen" ønsker å fjerne enkeltpersoner i denne saken?

5. Det å rasere bedrifter som har drevet i mange mange år, med gode tradisjoner, er det enkelt og hva slags synergi effekt gir dette?

6. Hvordan er det mulig å vise slik arroganse i en sak? For meg er dette totalt respektløst og ligner en ren "vendetta" mot enkelt personer.

En del av disse spørsmålene bør være relativt greie å svare på, og jeg ønsker meg en tilbakemelding.

Mvh

Fortvilet båteier pt. uten plass sammen med 4-500 andre båteiere i akkurat samme situasjon.


Subject:    HASTER - Krav om oppsettende virknig 
Date:    Thu, 12 Apr 2007 11:47:04 +0200   
From:    TL   
To:    Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no, styret@killingen.org

Viser til vedtak / all korrespondanse ifm båtplasser/båtopplag/båtverksted/bro/ - osv - kontra badeplasser og krever et umiddelbart svar på følgende:

Hvor skal jeg gjøre av båten min når den nå blir sluppet i sjøen ?

FAD krever at alle båter skal fjærnes fra opplagsplasser på land i april.
FAD krever at Sjøsenteret fjærner bryggene på landsiden i april.
FAD krever at KNS skal opprettholde båtplasser til de som i dag har plass på landsiden.

Status: KNS har ikke, og har heller ikke satt i bestilling brygger - Sjøsenteret må følge Deres pålegg og slippe båtene i sjøen!!

Jeg ber om et umiddelbart svar på hvordan FAD løser denne saken, alternativt gi saken oppsettende virkning.

Med vennlig hilsen
TL


Subject:     Båthavnen på Killingen
Date:      Thu, 12 Apr 2007 11:12:01 +0200
From:     TI
To:         Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no, styret@killingen.org

Heidi Grande Røys

Båthavnen på Killingen

Jeg eier en seilbåt fra 1902, og er nå bekymret over hvordan jeg skal kunne reddet denne. Jeg har hatt båtplass på Killingen ved Bygdøy i tolv år, men er nå sagt opp der. Slik situasjonen er med båtplasser i Oslofjorden,  har jeg lite utsikt til å finne en ny plass på kort varsel. Den gamle trebåten min blir dermed stående på land og tørke og sprekke opp. Det er  dessverre slutten for en slik båt.

Styret i Killingen bårforening har skrevet en god oppsummering av situasjonen med forslag til løsning og jeg håper ministeren vil ta seg tid til å sette seg inn i dette: http://killingen.org/ea-badestrand-almenhet-baat-0703.htm

Se også hele klubbens web på http://killingen.org/ for dokumantasjon av denne sakens forløp.

Jeg vil for egen del legge til følgende: Saksgangen framstår for meg å ikke være i tråd med god offentlig forvaltning. Den har mer preg av en personlig vendetta mot en næringsdrivende på Killingen. Hva som kan ligge bak dette kjenner jeg ikke til. Men jeg ser med uro på at Staten kan utsette en medborger for en så vilkårlig behandling som i denne saken.

Jeg håper ministeren vil ta kontroll på adminstrasjonen og sørge for saken blir forvaltet på en forsvarlig måte. Sannsynligvis vil det hjelpe om man flytter ansvaret til andre individer enn de som har saken hittil i embetsverket.

mvh,

TI
medlem i Killingen Båtforening


Subject: killingen
Date: Wed, 11 Apr 2007 09:21:13 +0200
From: TF
To: Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no, styret@killingen.org

Kjære Statsråd.

Jeg har naturligvis båtplass på Killingen og vet også ut fra erfaring som lege hva dette betyr for mulighet for rekreasjon og avslapping i en travel hverdag.

Jeg kan ikke forstå at dette nå ikke kan løses ut fra de forslag som foreligger og ber om at det tas hensyn til at dette faktisk er en meget viktig faktor i menneskers liv og bidrar til trivsel og bedret helse for dem det gjelder. Som dere vet er det umulig å finne ny båtplass .

Kan det være mulig å tenke seg at det nå kan komme en konstruktiv løsning og at man innser i hvilken grad dette haster slik at dette kan løses svært snarlig ?

Dr TF


Statsråd Heidi Grande Røys
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo

Oslo, 10. april 2007

Tilbud om kjøp av folkebåt

Kjære Statsråd

I forbindelse med opprustingen av Bygdøy sjøbad og dertil påfølgende avvikling av 400 båtplasser på Killingen har jeg ikke lenger noe sted å gjøre av en gammel dame. Blir hun liggende på land over sommeren tørker hun ut og sprekker opp, omtrent som damer flest om sommeren.

Tanken slo meg at regjeringen kanskje har tenkt å bruke noen av kronene man fikk for villaen lenger syd på Bygdøy til å verne andre deler av kulturen vår enn forfalte rester av en svunnen tid. Jeg ønsker derfor å forhøre meg om Statsråden kunne tenke seg å overta damen for en billig penge.

Båten er en Nordisk folkebåt bygget i fineste furu og hun er tett og fin. Folkebåten gir klare assosiasjoner til det folkelige, og jeg tenkte den måtte være midt i blinken for en regjering som er opptatt av folk flest. Riktig nok er overbygget i mahogni, men fokuserer en på Folkebåten som symbol blir innslaget av edelt tømmer en bagatell. Jeg har også blitt fortalt at SVere flest har øvelse i å svelge kameler, og i så måte må innslaget av mahogni på denne damen sies å være som en liten gnager å regne. 

Damen kan overtas pusset og fin for sesongen, men frykter Statsråden at for mange lag med lakk vil gi en for polert overflate kan disse reduseres til et minimum. Damen vil da eldes raskere og svinne hen, mens jeg og min familie koser oss i den forurensede gjørmen på den flotte nye badestranden.

Håper på et positivt svar

Vennlig hilsen

JN
0585 Oslo


Subject:     Bygdøy Sjøbad - båtplasser
Date:      Mon, 9 Apr 2007 09:39:06 +0200
To:     regjeringen.no@dss.dep.no, Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, styret@killingen.org

Bygdøy sjøbad og båtplassene - en byråkratisk farse

På Båteierforeningens Killingens nettside ligger en omfattende dokumentasjon og faktagrunnlag, herunder følgende kopi av email;

KNS har fått en tilbakemelding fra FAD som avklarer Statens holdning til en leieavtale mellom Sjøsenteret og KNS. FAD står på sitt standpunkt om at det skal være en broforbindelse som skal være åpen, samt om fjerning/flytting av det eksisterende bryggeanlegget. Staten vil av den grunn ikke gi sin tilslutning til det avtaleutkastet som ble oversendt FAD på fredag. Det ser således ikke ut til at forutsetningene for en leieavtale er til stede.

Utdraget av emailen belyser ”Statens” holdning til et kompromiss løsningen basert på at Sjøsenteret gikk med på at KNS kunne leie eksisterende bryggeanlegg på landsiden frem til nye kunne legges ut, noe KNS angivelig selv skal ha ønsket. Sjøsenteret Killingen har på denne måten vist vilje til å hjelpe båteiere ut av en kritisk situasjon selv om mye av næringsgrunnlaget for øvrig er revet bort. Løsningen ville innebære at planene for området ville blitt realisert uten tap av båtplasser. Slik Statsråd Grande Røys har utalt at hun ønsker.

Som berørt båteier (pt. uten båtplass) opplever jeg ”Staten” ved FAD og Statsbyggs håndtering av saken om båtplassene på Killingen som en byråkratisk farse i strid med regjeringens målsetninger om allemannsretten og retningslinjer om konsekvensutredning. Regjeringen Stoltenberg II hevder på sin nettside at den ønsker å sikre allmennheten tilgang til sjø og båtutfart. Videre har Regjeringen påpekt at Allemannsretten er truet av ulike former for kommersialisering og privatisering. Dette, og mine betraktninger om konsekvensen av kommersialisering av marinadrift og mangel på lokal demokrati ble belyst i min forrige email til Statsministeren og Statsråden i sakens anledning. Jeg kan som nevnt ikke se at FAD ved sin underliggende etat Statsbygg, har fulgt Forvaltningsloven § 37 vedrørende utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte ovenfor Båteierforeningen Killingen. Statsbygg har heller ikke fulgt sine egne retningslinjer om å utarbeide en konsekvensutredning i startfasen av sine prosjekter. En konsekvensutredning ville gitt Statsbygg nødvendige innspill før de valgte en løsning som har medført en tilsynelatende ”fastlåst” konflikt.

Så hva er da problemet?

Det blir for meg nå stadig tydeligere at problemet er enkeltpersoner i FAD og Statsbyggs fullstendige mangel på vurderingsevne, evne/vilje til dialog, etisk skjønn og respekt for politiske retningslinjer.

Jeg registrerer at byråkrater og saksbehandlere i hhv. FAD og Statsbygg fortsetter å ri sine ”kjeppehester”, unnlater å besvare formelle henvendelser og forholde seg til forslag til et kompromiss som for alle praktiske formål ville ha løst konflikten. Flere statlige instanser og departementer har den senere tid fokusert på etikk og moral. Det er mulig at nevnte byråkrater og saksbehandlere har vært forskånet mot slike tiltak. Vi står nå i en situasjon hvor et minimum av vurderingsevne, et snev av fornuft og en dråpe moral (en konsekvens av etikk) ville ha løst et kritisk problem for 500 båteiere, med tilhørende familier. Problemet nå skyldes i beste fall enkeltpersoners fullstendige mangel på vurderingsevne, evne/vilje til dialog, etikk/moral og respekt for politiske retningslinjer. I verste fall handler det om en pervertert lidenskap hvor byråkrater og saksbehandlere tilfredsstilles av å se andre mennesker lide under deres ”paragrafrytteri”. Et ikke ukjent fenomen mange har møtt hos andre offentlige instanser, og som ble godt belyst i den satiriske TV serien ”Etaten”. Hvis Regjeringen Stoltenberg II, ved Statsråd Grande Røys, ønsker å stå bak sine målsetninger om å sikre allmennheten tilgang til sjø og båtutfart må de snarest våkne og ”skjære igjennom” den ”byråkratiske farsen” som nå utspiller seg. Løsningen er tilsynelatende enkel og iht. til det kompromiss forslaget som er fremlagt; La KNS leie eksisterende bryggeanlegg på landsiden til evt. nytt er på plass. Broen kan da bli liggende slik at fastboende, skolebarn og båteiere fremdeles kommer til og fra etter 30. april.

SJ

Småbåteier, pt. uten båtplass


Subject:     En desperat situasjon! Kom til fornuft NÅ!   
Date:     Sat, 7 Apr 2007 17:34:31 +0200   
To:     Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no

Jeg skriver direkte til deg da jeg og 500 andre står uten båtplass om 3 uker. Statsbygg har håndtert saken med en arroganse som savner sidestykke. De forslag som har kommet fra vår båtforening har blitt karakterisert som useriøse og at det ikke har kommet noe vetugt fra denne kanten.

Nå er saken den at FAD har overført 100 kunder fra en bedrift (forening) til en annen (KNS) uten at forhandlinger er utført med den part som i årevis har drevet anlegget på en eksemplarisk måte. Likeledes er næringsgrunnlaget til de næringsdrivene på øya umuliggjort.

Ingen har noe imot at området forfines, men dette kan gjøres på en måte som tilgodeser alle parter der vi er en del av allmennheten. Vi kan alle leve sammen i et flott miljø. Badende, båteiere og næringsdrivende.

Følgende fakta om vinteropplag og service er blitt fullstendig ignorert:

 1. Opplagsplassen på parkeringsplassen skjemmer ingen i vinterhalvåret. Vi som har båter der er regelmessig innom for å sjekke at presenninger og lignende er OK. I dette tidsrommet befinner det seg ingen i området og kanskje 2 – 3 biler er parkert på plassen utenfor bommen. Dette er ikke turgåere eller badegjester, men de som ikke har nøkkel til bommen og parkerer der når de skal sjekke sin båt.
 2. Bunnstoffer som benyttes i dag er giftfrie og kan ”drikkes” selv om det ikke anbefales. Den gift som har blitt påvist i området stammer fra den tid da bunnstoffer inneholdt mye gift. Slike eksisterer ikke i dag. Belona ved Fredrik Hauge som har plass på Bygdøy / Killingen kan bekrefte dette.
 3. Spyling av båter før opplag medfører IKKE forurensing da det som spyles av er hva som har grodd fast fra sjøen i løpet av sesongen.
 4. Plassen spyles og rengjøres hver vår etter utsettelse av båtene og plassene merkes på nytt. Opplaget om vinteren skjemmer ingen og er alltid ryddig og pen etter avsluttet opplag.

Kommunen ved byrådet og bydelsstyret ønsker at virksomhetene på killingen og området fortsetter slik de er i dag. Regjeringen har ønske om at det skal bygges flere båtplasser! Dere derimot, setter 500 båter uten havn og opplagsmuligheter. Servicetilbudet forsvinner og vi står der som tapere sammen med venner og familier som berører ca 2000 – 3000 mennesker og deres adgang til sjøen.

KNS skal ”gi” oss 100 plasser, men realistisk sett er det komplett umulig for dem å ha dette etablert innen 1. mai. I tillegg er servicemulighetene borte. Andre plasser innenfor Færder Fyr er ikke å oppdrive og prisene skyter i været i takt med etterspørselen.

Jeg og alle med meg er desperate nå og er skremt over denne maktarrogansen som nå utføres mot oss alle. Det er ditt ansvar å sørge for at vi har vår plass når båtene igjen settes på vannet 1. mai. Du kan reversere denne prosessen!

Jeg ønsker at du sender meg en e-post med båtplassnummeret mitt som jeg kan parkere min båt 1 mai dersom du er for stolt til å reversere prosessen og innse at dette er et stort feilgrep. Jeg har et behov for 4,5 meter brygge!!

Jeg ser frem til dit svar.

Med hilsen

CW


Gi oss våre båtplasser på Bygdøy og Killingen tilbake slik at vi sammen med badende, båtfolk og næringsdrivende kan nyte naturen i felleskap!! Vi er 500 båteiere som sammen med venner og familier utgjør ca 3000 mennesker som er uten et sted å være den 1. mai!!!

Ta fornuften fatt og snu nå, da situasjonen er desperat. Vi står uten service, opplag og plass for sesongen!!!! Markedet kommer til å oversvømmes av brukte båter da det ikke finnes alternativer og våre drømmer om sommer på sjøen brister! Vi, båtfolket, er en del av allmennheten som setter pris på forskjønning av Bygdøy og da som en del av fellesskapet uten å bli avskåret fra det vi setter høyest i livet og det er båtlivet!

Dette er blodig urettferdig og en maktarroganse uten sidestykke!

Hva er det som får dere til å oppføre dere slik??

Følgende sitat oppfattes utrolig provoserende: "Regjeringens ambisjon er at Norge skal ha verdens beste offentlige sektor. I regjeringens arbeid med å forbedre tjenestene er det innbyggerne og deres behov som står i sentrum. Vi skal lytte mer til brukerne når vi fornyer offentlig sektor, sier Heidi Grande Røys." Gjør noe for at disse ord skal få en mening!! Fos oss oppfattes dette som tomme ord og floskler fra deg som umulig kan forstå situasjonen vi er i!

Hilsen desperat og meget skuffet sjømann med familie, venner og andre medlemmer i Killingen Båtforening.

Med vennlig hilsen

CW


Subject: BYGDØY SJØBAD - KILLINGEN
Date: Mon, 02 Apr 2007 15:31:15 +0200
To: Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no
CC: Killingen Båtforening

VEDR. UTBYGGING BYGDØY SJØBAD

Kjære Heidi Grande Røys,

Som 15 åring – for over 35 år siden – kjøpte jeg sammen med venner min første seilbåt, det samme året jeg meldte meg inn i Norges Naturvernforbund. Båten hadde vi liggende innerst i Bestumkilen, 3 - 400 meter fra Killingen. Allerede som 15 åringer forsto vi at det var helsefarlig å falle i vannet i Bestumkilen. Det stinket og kloakken fra Skøyenbekken fikk løpe fritt ut i kilen. Satte man båtshaken i den gjørmete bunnen boblet det illeluktende gasser til overflaten.. Selv om det siden den tid igjen er blitt mulig å bade i Indre Oslofjord har det tatt sin tid å få politikere til å satse på naturvern. Det har dessverre ikke vært en effektiv måte å sanke stemmer på de siste 30 årene.

Når minister Grande Røys bruker en vag formulering om forurensing som et argument for sine og FADs fremferd i forbindelse med planene for Bygdøy Sjøbad, og med det insinuerer at det er Sjøsenteret Killingen som er ansvarlig, blir dette både uredelig og patetisk. Oslofjorden har vært tilgriset i generasjoner av industri og ikke minst offentlige utslipp. Å legge byrden for den forurensningen som finnes ved Bygdøy Sjøbad på småbåteiere og båthavnen er direkte feil. Riktignok har det vært brukt forurensende bunnstoff rundt i norske småbåthavner gjennom årene, på samme måte som giftige kemikalier har ble benyttet på Aker brygge da det ennå var et verft der.

Den planlagte badestranden ved gamle Bygdøy Sjøbad ligger i tilsiget fra jorder mindre enn 50 meter unna. Naturverninteresserte vet at norsk jordbruk er en stor kilde til forurensning. Det er ingen grunn til å tro gårdsdriften på Bygdøy de siste 40-50 årene skiller seg positvt ut i så måte.

Miljøkriminalitet er straffbart. Opprydding og bevaring av naturen er en prisverdig ambisjon. Men hvis Grande Røys virkelig mener det er noen som skal straffes for forurensningen rundt Killingen bør hun anmelde synderne. Tidligere generasjoners uvitenhet og sendrektighet kan imidlertid ikke legges på skuldrene til verken næringsdrivende, gårdsbruk eller småbåteiere som bruker området i dag.

Saksbehandlingen i forbindelse med planene for Bygdøy Sjøbad oppleves som skjult, og når Statsbygg og FAD blir oppfordret til å oppklare, bl.a på møtet med Killingen Båtforening 26.2,07 blir argumentene merkelig usammenhengende og logikken sprikende. Dette gjelder både for behandlingsprosessen og motivene for utbyggingsplanene. FAD og Statsbygg bidrar på denne måten til mistenkeliggjøring av hele prosjektets grunnlag og FADs intensjoner i saken. Statsråden kan ikke være tjent med i etterkant å ha stått for en utbygging som til de grader overser demokratiske spilleregler og er preget av manglende innsyn i beslutnigsprosesser som berører 500 båteiere og deres familier, fastboende på Killingen og de berørte arbeidplassene og næringsinteressene på øya. Hvis statsråden mener noe med sine uttalelser om lokaldemokrati har hun en gylden anledning til å vise det nå.

I løpet av en aktiv seilsesong bruker jeg en tank med diesel, ca. 120 liter. Jeg kan sykle til Killingen på 15 minutter. Etter jobb og skole kan jeg sammen med barna mine nyte sjølivet i Indre Oslofjord. Tvinges jeg til å flytte båten til f.eks.Strømstad i Sverige blir nok miljøregnestykket et helt annet. Mine muligheter til friluftsliv i Indre Oslofjord vil også være borte uten båtplass.

Flertallet av kommunale politikere i Oslo er uenige med FAD i denne saken. Hva er det som gjør det så tvingende nødvendig å overse de berørte parter i saken, flertallet av lokalpolitikere, egne retningslinjer og krav om åpen behandling av denne saken?

Vennlig hilsen

HPM


Sjøen for alle – med penger til båtplass?

For snart fem år siden fikk undertegnede etter mange års sparing muligheten til å realisere en drøm om å kunne bringe familien ut på sjøen for å oppleve en ny dimensjon av friluftsliv og allemannsretten. En gammel seilbåt ble innkjøpt, og vi var heldige nok til å få leie båtplass hos Sjøsenteret Killingen. Til en pris som ligger under halvparten av ”markedspris” i sammenliknbare marinaer. Utviklingen etter at Statsbygg overtok forvaltningen av området har nå medført at vi står uten båtplass. Og båten skal på vannet innen 1.mai. Jeg har vanskelig for å forstå hvordan en sosialistisk regjeringssammenslutning kan tillate den utvikling vi nå får føle på kroppen. Ikke minst i lys av at Regjeringen Stoltenberg II har definert en rekke målsetninger som berører båtfolket og er av relevans for spørsmålet om båtplasser. Spesielt hva angår lokaldemokrati, offentlig forvaltning, kultur og fritid, og ikke minst miljø. Regjeringen hevder på sin nettside at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel både i nærmiljøet, og hevder at Bygdøy i Oslo er et slikt eksempel. Opp gjennom årene er et betydelig nettverk av naturperler sikret for friluftsliv, områder for bading, båtutfart, turgåing og arealer for lek, mosjonsaktivitet og naturopplevelse. Allemannsretten, retten til fri ferdsel og opphold i utmark (antas også å gjelde på sjøen?), er fundamentet for utøvelse av det enkle friluftslivet. Regjeringen påpeker at Allemannsretten er truet av ulike former for kommersialisering og privatisering.

Min bekymring ut over det å nå stå uten båtplass er den generelle prisutviklingen som angår båtplasser. Rettigheter til båtplasser omsettes for opp til kr 500 000, og kommersielle marinaer skrur opp prisene.

Tidligere har Båtforeningen Oslo Lufthavn Fornebu (OLF), som hadde eksistert i 30 år og lå i et område som ikke var omfattet av noen byggeplaner på Fornebu, fått oppleve at Statsbygg raserte området og ga beskjed om å forlate stedet den 1. september 2004.

Oksenøya Båtforening disponerte 330 plasser i forbindelse med Mar-Tek Marina. Foreningen prøvde å kjøpe plassene, men opplevde at Statsbygg prioriterte investorgrupper, og solgte til høystbydende for 76 millioner kroner, nesten 50 millioner over takst. Småbåteierne har opplevd at de nye eierne har skrudd opp prisene til det tredobbelte. Formannen i båtforeningen mener at salget er spesielt merkelig siden Jens Stoltenberg og naturvernminister Hareide snakker varmt om allemannsretten og tilgang til fjorden for alle. Birger Jansen og Inge-Magnar Olerud, styremedlem og formann i henholdsvis Vestfjordens og Bærum Seilforening Fremtidens påpeker at Fornebu får et skrikende behov for båtplasser. Etterspørselen vil langt overstige tilbudet, og prisene vil skyte i været. Den eneste muligheten Bærum kommune har til å sikre et antall plasser til noenlunde vettuge priser, er å gripe inn på vegne av allmennheten i Rolfsbukta. Men kommunen har overlatt utbyggingen til en kommersiell aktør. En gruppe investorer har lagt 80 millioner kroner på bordet for å sikre seg marinaen Fjordservice på Vollen.

I Kragerø varsler Havnefogden en mulig prisstigning på 30 prosent. Tapet av 500 båtplasser på Killingen ved Bygdøy føyer seg inn i rekken av indikatorer på en uheldig utvikling;

Båtforeningene gjør det økonomisk mulig for vanlige folk å ha båt. I Oslo er det de store båtforeningene som har rimelige båtplasser. De har alle avtaler med Oslo kommune om å bruke kommunens grunn til å drive bryggeanlegg for medlemmene. Foreningene driver etter selvkostprinsippet, og det gjør båtplassene relativt rimelige i forhold til private marinaer. Problemet er bare at det er få båtplasser både hos foreningene og de private marinaene - samtidig som det er mer og mer populært å ha båt i Oslofjorden.

Mangel på lokaldemokrati og medbestemmelse

I følge leder for Bydelsutvalget (BU) Frogner, Bjarne Ødegaard og byrådsleder Erling Lae, ønsker Oslo kommune å opprettholde og videreutvikle antall småbåtplasser ved Bygdøy sjøbad, vi ønsker å videreutvikle KNS seilsenter for barn og unge og vi ønsker å opprettholde antall opplagsplasser og servicetilbudet på Killingen. De hevder at Statsbygg kjører et annet løp, som langt på vei går i retning av at de vil stramme inn og forårsake avvikling av båtopplagsplasser og service på Killingen og opplagsplassen på Bygdøy-siden. De tror det er tverrpolitisk enighet i Oslo, både i bydelen og i bystyret, om at disse plassene er viktig for befolkningens glede over friluft og rekreasjon på fjorden”.

Jeg opplever FAD og Statsbygg sin håndtering av saken om båtplassene på Killingen som en udemokratisk prosess og i strid med regjeringens målsetninger om allemannsretten og gitte retningslinjer om konsekvensutredning. Dersom regjeringen Stoltenberg II ønsker å sikre allmennheten tilgang til sjø og båtutfart må de snarest snu i denne saken, og ta styring over Statsbygg. Ut i fra mitt ståsted kan jeg heller ikke se at FAD ved sin underliggende etat Statsbygg, har fulgt Forvaltningsloven § 37 vedrørende utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte. Heller ikke sine egne retningslinjer om å utarbeide en konsekvensutredning i startfasen av sine prosjekter.

Småbåteier, pt. uten båtplass


Heidi Grande Røys,

Som medlem av båtforeningen med leieplass på øya, har jeg forsøkt å følge med i prosessen mellom alle involverte parter. Det er ubegripelig for meg at dere kan skape så mye støy og usikkerhet for vanlige båtfolk ! Jeg synes det er positivt at området skal forskjønnes, men kan ikke forstå at de forslag som er fremsatt som nødvendige for å drive bryggedriften for oss båteiere kan være til hinder for dette.

Er det virkelig ikke mulig å sette seg ned og bli enige ???? Tiden går, og vi har ingen forutsigbarhet i.f.t. om vi har et sted å sette båten når den om 1 mnd. skal sjøsettes. Jeg har inntrykk av at dere har en oppfatning av at vi er en gjeng med "rikinger" som sikkert har andre alternativer - men slik er det ikke ! Indre Oslofjord er smekkfull av båter, og vanlige folk har ikke råd til å ha båten på Aker Brygge. Alternativet kan fort bli at vi må kvitte oss med båten fordi dere ikke klarer å komme frem til løsninger.

Jeg ber dere innstendig om å legge byråkratiske holdninger til side - og bli løsningsorienterte.
OG NÅ HASTER DET !!!!

med vennlig hilsen en vanlig innbygger som håper på en sommer på fjorden


Jeg har i en årrekke hatt båtplass på Killingen (øya) sammen med en hel del helt vanlige mennesker. Jeg vil anta at ca. 1.500 personer vil bli berørt når dere setter kroken på døra. For det er nettopp det dere gjør og som dere vil må ta ansvaret for. Siden ifjor har jeg vært vitne til en prosess som jeg vil betegne som en ren overkjøring av oss vanlige mennesker og båteiere. Hva vi har gjort som fortjener dette vet jeg ikke. Slik jeg ser det nå vil store deler av vårt friluftsliv og våre muligheter til å kunne benytte Oslofjorden som rekreasjon bli ødelagt takket være byråkratisk rot, prestisje og maktarroganse. Jeg sier prestisje og maktarroganse da mange av de uttalelsene som kom fra Voie i Statsbygg i møte med foreningen ikke hang på greip i forhold til den informasjonen jeg og de øvrige foreningsmedlemmene satt med. Uttalelser som "Parker på Maxbo og Hydro" og "Kjøp gummibåt og ro ut" vitner om en opptreden som i beste fall kan kalles barnslig og som ikke er ansvarlige personer verdig.

Jeg er helt enig i at det bør ryddes opp på landsiden, men hvis FAD tok seg en tur ut til Killingen og Pardisbukta så ville dere sett at den værste forsøplingen er knyttet til overfylte komunale søplekasser, ilandrevet plast og annet skrot samt til Ulabrand og ikke nødvendigvis til båtplassene på Killingen.

Har dere sett ganmle bilder fra Paradisbukta. Der har det aldri vært badeplass. Badehuset lå der KNS har hus nå og bading foregikk fra flåter. Jeg har registrert at FAD skal ha vei og sandstrand ferdig før St. Hans. Det gleder jeg meg til. Håper FAD også har tatt med i planene hvordan tidevannet skal styres ellers vil sanden raskt bli borte.

Jeg antar at løpet er kjørt. Tror at FAD og Statsbygg på vegne av FAD hadde bestemt seg for at båtplassene på Killingen skulle bort allerede ifjor. Håper at dere er stolte av dere selv, jeg som stemte på dere er ikke det.


Dere er "bevisstløse" i hele håndteringen av denne saken ! Det har fra FAD's side og Statsbygg's side ikke fremkommet et eneste fornuftig argument for hvorfor kontrakten med Sjøsenteret Killingen AS ikke ble fornyet ! Saken "oser" av uedle og ikke demokratiske motiver ! Verdifull informasjon og fakta komer åpenbart ikke igjennom fra saksbehandlerne i Statsbygg til politisk ledelse.
Ta nå til fornuft og sett dere skikkelig inn i saken. Har dere vilje og evne til det ?

Sjøsenteret Killingen har lovlig lagt ut bryggene og fått Havnevesenets og Oslo Komune's tillatelse for dette. 95 % av bryggene ligger utenfor marbakken og ligger lovlig. I tillegg har de rett til landfeste. Det er åpenbar juss for enhver at dere kommer til å tape en rettsak om dette ! Bedriften har drevet sin virksomhet på Killingen i ca 100 år, med tilkomst fra landsiden på Bygdøy. Er dette en "fair" og demokratisk behandling av en langsiktig forbindelse ?

Parkeringsplassen på Sjøbadet var en forutsetning fra Oslo Komune for at bryggeanlegget skulle bli lagt ut på midten av 1980 tallet. Langtidsparkering er faktisk en nødvendighet når man er ute og seiler. Vi vet ikke om vi kommer tilbake innen P-tidens utløp, noen ganger forlenger man ferien eller weekenden uten å tenke på bilen !

Låsbare porter på bryggene er et krav fra forsikringsselskapene for å få godkjent havn. Har dere hørt om tyveri ?

Hva tror dere at dere kommer til å oppnå med dette - uten at en stor del av Oslo's befolkning kommer til å ta fullstendig avstand fra arbeids- og foretningsmetodene deres ? Vi har ikke glemt skandalene i Statsbygg under tidligere ledelse, henger det rester igjen enda ???

Båtutleie er like kommersielt i KNS'regi som i Sjøsenterets !

Så, en påskehilsen fra en fornøyd kunde på Sjøsenteret som nå innser at udemokratiske midler tvinger ham vekk fra en båtplass jeg har hatt siden 1985. Dette er sterkt beklagelig, og det verste, jeg har mistet all tro på FAD og Statsbygg, maken til håndtering !

God påske, Med hilsen


Heidi Grande Røys

Du er sikkert bare delvis og indirekte involvert i striden rundt Killingen og båtplassene til Sjøsenteret. Jeg tillater meg å henvende meg direkte til deg personlig som en av stemmene til de 500 båteiere som blir berørt av endringene på Bygdøy. Med familie og venner av båteierne skulle man anta at noe slikt som 2-3000 mennesker blir berørt av endringene som nå planlegges på Bygdøy og Killingen.

I en årerekke, ja en mannsalder eller flere, har byens befolkning hatt sine båter i opplag og til reparasjon på de forskjellige slipper og verksteder på Killingen. Selv har jeg noe slik som 15 år bak meg som leietager på øya, mange andre har langt flere år. Før dette var fiske og opplag for fiskebåter også et levende innslag på Killingen, på landsiden på Bygdøy og i sundet i mellom.

Dette i sameksistens med sjøbad og friluftsliv/turgåing for øvrig.

At det gjennom årene har vokst frem en infrastruktur som brygger og broer er en helt naturlig del av båthavnsvirksomheten og skjemmer ikke mer på Bygdøy enn det gjør i alle båthavner og marinaer landet rundt for øvrig.

Beslutningene om å ruste opp på Bygdøy er det ingen som er imot, som alle andre borgere gleder også båteiere seg over det. Det som er leit er at interessene til 500 navngitte individer tilsidesettes til fordeler for andre borgere, som, for hva jeg vet, ikke har etterspurt nedleggelse av infrastruktur til båthavnen.

Du argumenterer bl.a. med at det av SFT er påvist forurensning i grunnen og at broen til Killingen er ulovlig anlagt. Det sistnevnte er det i beste fall flere oppfatninger om, Havnevesenet har i alle fall godkjent broen og nå ser det jo ut som den får stå. Det er sikkert beboerne på øya glade for! Det førstnevnte er alvorlig for alle båteiere, slippeiere og marinaer i det ganske land. Vil Statsråden stenge alle opplagsplasser, ikke bare den på Killingen? Bør slik argumentasjon gjelde alle, i fall ikke, så bør vel også opplagsplassen på Killingen få stå i fred for Statsråden inn til hun har bestemt seg for hvilke konsekvenser forurensninger på opplagsplasser skal ha for slike på landsbasis.

Selv innfødte Oslo-politikere som Erling Lae kan ikke fatte at dette er en sak som skal drives så langt uten at det legges til grunn en diskusjon med formål om fremtidig harmonisk sameksistens for de ulike interesser på Bygdøy.

Jeg er selvsagt kjent med at det foregår dialog mellom båtforeningen på Killingen og FAD og glad for de små skritt av tilrettelegging som der kan spores. Jeg er også klar over dialogen mellom Statsbygg, grunneiere og næringsdrivende på øya – og tilsvarende glad for å se at det er bevegelse i samtalene.

Helt i mål er dog ingen av disse representanter for båteierne på øya før kai, transport, tilgang, parkering og opplag er sikret på tilnærmelsesvis samme måte som det er i dag.

Jeg har tidligere tilskrevet FAD v/ Kaare Falkenberg, representerende kun meg selv, i denne saken. Jeg har fått et høflig og utfyllende svar fra FAD, dog ikke med de konklusjoner jeg hadde ønsket meg. Henvender meg derfor videre oppover i systemet, med et lønnlig håp om å bli forstått og hørt.

Med vennlig og forventningsfull hilsen

Båteier


[...]

Som båteier i Oslo har jeg hatt fornøyelsen av å ha tilgang til båtplass på Killingen - en båtplass som på mange måter har gått i arv fra min far, som fikk den av sin far.

Det å nå oppleve at vi som har båtplass på landsiden blir tvangsflyttet til Kongelig Norsk Seilforening (KNS) oppleves ganske merkelig. Vi har selv en båtforening som har både lyst og har meldt sin interesse til å drive nettopp den bryggen vi ligger på. Vi har en båtforening som på mange måter fungerer bedre enn det vi opplever KNS kan tilby. Samtidig tilhører det sjeldenhetene at medlemmer i ett lag eller forening blir tvangsflyttet til en annen forening, uten selv å ha et ord med i laget.

KNS er altså tildelt rett til å drive båtplassene som innehas av medlemmene i en annen båtforening. Vi som båteiere har store problemer med å finne vektige argumenter for hvorvidt KNS er mer egnet til å drive disse båtplassene enn det vi måtte være. Enn videre innebærer det et miljømessig sløseri at en velfungerende flytebrygge skal erstattes med en ny flytebrygge. Det at den nåværende flytebryggen eies av Sjøsenteret AS, som leier ut plassene til oss som medlemmer i Killingen Båtforening, synes å være stridens kjerne. Det er dog ingen som har sett nærmere inn på mulighetene for at enten vi eller KNS kan kjøpe den nåværende bryggen fra Sjøsenteret AS. FAD har sogar nektet et samarbeid mellom KNS og Sjøsenteret AS om leie av dagens bryggeanlegg - det skal av en eller annen grunn altså kjøpes inn nytt uansett hvordan man snur og vender på det. Hvor er miljø- og økonomiargumentene for dette? Miljøet lastes for at en ny brygge må bygges og en gammel må skrotes. Prisen for det hele er det båteierne som må plukke opp gjennom økte leiepriser. I tillegg har KNS åpent gitt uttrykk for at de ikke ønsker å drive den omtalte bryggen - ei heller dens erstatter.

Samtidig hersker det nå full forvirring om hvordan KNS skal legge ut sin flytebrygge, som verken er bestilt eller under levering, når dagens brygge vanskelig kan fjernes uten at selve fjerningen blir en betydelig "juridisk nøtt" som FAD selv kalte det overfor båtforeningens generalforsamling for noen uker siden. Resultatet blir trolig at alle bryggene blir liggende tomme fra 1. mai, da retten til landforbindelse for dagens bryggeanlegg forsvinner 30. april. Det sier seg selv at det vanskelig kan tilbys båtplasser til foreningens medlemmer når bryggeanlegget ikke er landfast. Jeg vil anta at både arbeidstilsynet og redningsetaten vil ha motforestillinger mot 500 båtplasser uten tilgang til fastlandet. Hva skulle skje om noen blir syke eller noe tar fyr. Det vil neppe være forsvarlig å kreve at alle må svømme 10-15 meter mot land. Dessuten bor det et titalls familier på øyen Killingen som har hatt landforbindelse i alle år - først med kabelferge, senere med bro. Barn skal til skolen og andre skal på jobb.

Så dette er da situasjonen - den synes fastlåst - FAD nekter næringsdrivende og fastboende på Killingen bekreftelse på landforbindelse og det synes ingen vilje fra FAD til å finne løsninger som sikrer både sandstrand og opprettholdelse av båtplasser. Resultatet er at 500 Oslo-borgere slik det ser ut i dag må skrinlegge sommerferien i båt - som følge av en uoverensstemmelse mellom grunneier, Sjøsenteret og KNS. Av en eller merkelig grunn er vår båtforening, Killingen Båtforening ikke en del av det hele. Det er ikke lett å forstå hvorfor. Like vanskelig er det å forstå hvorfor ikke Statsbygg og FAD gir dispensasjon til videre drift av anlegget slik det står i dag, til FAD har fått enighet med de involverte partene om hvordan dette skal løses, slik at området kan tjene både båteiere og badegjester. Det er vel ingen som blir lykkeligere av at verken båteiere eller badegjester får nyte sommeren ved Bygdøy Sjøbad.

Jeg ville sette pris på om statsråden ville sette seg inn i saken og sørge for at byens borgere ikke mister 500 båtplasser som følge av det vi opplever som dårlig personkjemi mellom næringsdrivende på Killingen og ansatte i FAD. Det er flere muligheter som ikke er vurdert, hvorav et er at Killingen Båtforening kan drive anlegget i harmoni med statens ønske om sandstrand.

Et oppdrag om bryggedrift som normalt skal anbudsutsettes gikk direkte KNS allerede i november 2006, mens vi som båtforening, altså vi som ligger på de plassene som burde vært anbudsutsatt, først fikk melding om at KNS skulle drive bryggen "vår" i januar året etter. Det vitner ikke om helt rent trav og jeg ville sette pris på om statsråden kan bidra til at saken belyses på best mulig måte slik at det for ettertiden ikke kan hefte tvil ved om grunnlaget man fattet vedtaket på var riktig.

Med vennlig hilsen