Informasjonsside for Killingen båtforening, http://killingen.org/


Subject: HASTER - landfestet
Date: Fri, 27 Apr 2007 14:58:08 +0200
From: Killingen Båtforening
To: Kaare Falkenberg (FAD), Jorund Leknes (FAD), Oskar Petter Jensrud (FAD), Christopher Borch, Sjøsenteret Killingen
CC: Jan-Erik Næss (KNS), Killingen Båtforening, AS Killingen

Killingen Båtforening har sendt flere henvendelser til FAD som står ubesvart. Vi har imidlertid fått kopi av noe av korrespondansen mellom FAD, grunneiere og Sjøsenteret - senest ved Sjøsenterets brev av 25.04.07.
(http://killingen.org/sjos-fad-070425.tif)

Selv om medlemmene er lykkelige over at det tilbys båtplasser, forstår vi saken dithen at det er en reell mulighet for at man i løpet av forestående helg vil avvikle:
- landfestet på langbrygge og bro,
- vannet til KNS (som leveres fra Killingen),
- andre installasjoner i tilknytning til festetomten.

Vil det være landforbindelse i neste uke? Har FAD besvart Sjøsenterets henvendelse, og hvis ikke, når kappes landforbindelsen?

Selv om båtforeningen naturligvis ikke er direkte part i saken, ber vi om å bli orientert snarest da båteierne er den største brukergruppen i området.

Med hilsen Styret Killingen Båtforening


Mailen ble besvart av Sjøsenteret litt senere