Fra Killingen Båtforening

Foreningen har henvendt seg til FAD og KNS 24.03.07.


Subject: Brygge landsiden
Date: Tue, 24 Apr 2007 18:38:32 +0200
From: Killingen Båtforening
To: postmottak@fad.dep.no, info@kns.no
CC: postmottak@statsbygg.no, kaare.falkenberg@fad.dep.no, styret@killingen.org

Til: FAD / KNS
CC: Statsbygg
Fra: Killingen Båtforening

Vi viser til tidligere korrespondanse og kjennelse om adkomst av 20.04.07.

Sjøsenteret tilbyr nå utleie av båtplasser både på landsiden og øya. Såvidt vi vet eies og drives brygga på landsiden av Sjøsenteret. Det foreligger ikke rettsavgjørelse eller avtale om rettigheter til vannspeilet som tilsier at andre enn Sjøsenteret vil kunne tilby bryggeplass. Vi vil derfor nå anbefale våre medlemmer på landsiden om å forholde seg til Sjøsenterets tilbud om utleie. Dersom staten eller KNS mener å være i stand til å tilby plasser på landsiden, ber vi om å bli orientert umiddelbart.

Hvis staten opprettholder krav om fjerning av landfestet, vil det kun ramme brukere av øya Killingen og langbrygga uten å ha noen betydning for statens planer for stranden. Dersom staten er villig til å la landfestet bli stående inntil videre, ber Killingen Båtforening om at dette umiddelbart bekreftes skriftlig for Sjøsenteret for å unngå kapping.

Vi har ikke fått svar på om KNS evt med statens støtte, ønsker å videreføre vaktordning / vaktbod. Boden eies av Sjøsenteret som har orientert oss om at boden vil fjernes slik at foreningen må finne andre løsninger for nattevaktene.

Styret