Informasjonsside for Killingen båtforening


Subject: Varslet løsning på konflikten
Date: Tue, 03 Apr 2007 11:02:57 +0200
From: Killingen Båtforening <styret@killingen.org>
To: Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no
CC: Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no

Statens representant uttaler til Lokalavisen 29.03.07 at "vi er i ferd med å få løst kabalen". Hverken Killingen Båtforening eller båteierne er nevnt, og vi har heller ikke hørt noe om løsningen staten nå forhandler. Vi har derfor henvendt oss til Sjøsenteret, men heller ikke Sjøsenteret har hørt noe. Vi opplever som tidligere nevnt, et enormt press fra 500 båteiere som ikke aner hvor de skal gjøre av båtene. Vi ber om rask bekreftelse på den løsning Vaaje beskriver. Styret i Killingen Båtforening har også fått kopi av Carl I. Hagens brev til statsråden 30.03.07 og av henvendelser fra flere medlemmer. Foreningen ber om å bli satt på kopi av svarene, da dette berører svært mange familiers økonomi og ferieplaner. Vi merker oss også at prisene på båtplasser i Oslo nå er på vei ut av kontroll og antar at usikkerheten rundt 500 båtplasser bidrar til dette.

Spsielt ber vi nå om tilbakemeldning på om vi kan svare på daglige medlemshenvendelser om KNS faktisk kan tilby brygger fra 1. mai. Det er viktig for oss å kunne si noe om dette på hjemmesidene i påsken, for å slippe å drukne i henvendelser. Når landforbindelsen kappes etter leieavtalen opphører om noen uker.mister vi tilgang, foruten det opplagte at også beboere - herunder skolebarn - mister sin forbindelse.

Med vennlig hilsen

Styret i Killingen Båtforening
http://killingen.org/

(Lokalavisen 29.03.07: ...Han har inntrykk av at alle parter nå går for et videre samarbeid, og håper både Staten, KNS, AS Killingen og Sjøsenteret Killingen får på plass løsninger som sikrer videre drift av samtlige 500 båtplasser i området. Staten (Statsbygg) prøver i disse dager å få til en ordning som sikrer at Sjøsenteret Killingen kan drive videre. [...]- Jeg håper og tror at Sjøsenteret fortsetter, jeg opplever at vi er i ferd med å få løst kabalen, sier Vaaje. ...)