Killingen Båtforening
Postboks 10 Skøyen
0211 OSLO
Oslo 19. april 2007

Kjære medlem!

Dette brevet sendes til de medlemmene som ikke har registrert seg på vår hjemmeside: http://killingen.org Det er viktig ar du går inn på denne siden og registrerer deg med den info vi der ber om (e-mailadresse, navn, adresse, båtplassnummer, telefon).

Dette fordi foreningen verken har økonomi eller administrativ kapasitet til å kommunisere med medlemmene på annen måte enn via hjemmesiden. Det er viktig at du følger med på hjemmesiden løpende.

Det er dessverre i skrivende stund ikke endelig avklart om vi tilbys båtplasser denne sesongen. Statsbygg og Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har ikke villet snakke med eller gitt Sjøsenteret Killingen AS de vilkår som trengs for videre drift. På hjemmesiden vår kan du lese hele sakskomplekset.

Statsbygg og FAD har inngått avtale med KNS om fortsatt leieforhold på Bygdøy-siden under forutsetning av at KNS fra 1. mai viderefører båtplasstilbud til de som tidligere hadde kontrakt med Sjøsenteret Killingen AS på bryggen på Bygdøy-siden.

Dersom du i 2006 hadde sommer-båtplass på Bygdøy-siden og fortsatt ønsker plass der må du uten opphold og ikke senere enn 29.04.2007 henvende deg til KNS (info@kns.no).

Dersom det etter slik "tildeling" er plasser "til overs" på Bygdøy-siden vil disse bli tilbudt øvrige medlemmer etter kriteria fastsatt av styret i Killingen Båtforning. Medlemmer som ønsker å stille i slik "kø" må også melde seg for KNS innen fristen nevnt over.

Siden avtaleforholdene mellom Sjøsenteret Killingen AS, AS Killingen (det selskapet som eier øya), Sydenden Slipp, Statsbygg og FAD fortsatt ikke er på plass, er situasjonen den at Sjøsenteret Killingen AS ikke har fått bekreftet rett til infrastruktur og adkomst som gjør det mulig å videreføre utleie av båtplasser.

Det er også flere vanskelige juridiske og avtalemessige problemstillinger som det fører for langt å gå inn på her. Det er heller ikke mulig for oss å vurdere når KNS vil være i stand til å tilby plasser på Bygdøy-siden.

Foreningen har etter beste evne søkt å framstille situasjonen på hjemmesiden og vi kan bare henvise dit.

Styret arbeider kontinuerlig vis a vis aktørene i dette spillet for på best mulig måte å bidra til en løsning for ALLE våre medlemmer.

Avslutningsvis: Registrer deg med e-postadresse på vår hjemmeside http://killingen.org/ og hold deg løpende oppdatert der.

Hilsen
Styret