Informasjon fra Killingen båtforening


21.04.07 

Sjøsenteret fikk medhold i begjæring om adkomst

20.04.07 fikk Sjøsenteret medhold i begjæring om midlertidig forføyning om 1) adkomst over dypvannskai, og 2) at flytebrygge ved damebadet skal bli liggende. Kjennelsen innebærer en time-out og at partene skal avklare juridiske rettigheter FØR det gjøres drastiske og permanente tiltak.

Vi har snakket med Sjøsenteret, og de kan tilby båtplasser på grunnlag av kjennelsen.

Kjennelsen gir partene tid til å diskutere seg frem til en løsning. Kjennelsen forstyrrer ikke statens planer om strand. Derfor ser Båtforeningen ingen grunn til at staten skulle ha innvendinger mot å arbeide som retten antyder: Ta seg tid til å diskutere seg frem til en god løsning for grunneiere på begge sider, og båteiere.

Dette betyr at medlemmene nå KAN LEGGE UT BÅTENE. Vinterlagringskontraktene er nå gått ut, og Sjøsenteret sjøsetter båtene nå. Da vil landområdet være ryddet innen fristen.

FAD må vurdere om de vil kreve å fjerne landfestet (jf regjringsadvokaten siste brev til Sjøsenteret). Fjerning av landfeste vil primært ramme båteiere.Mange medlemmer har funnet seg andre plasser eller solgt båtene. Foreningen må nå få tid til å se på den nye situasjonen, herunder hvordan vaktholdet skal organisers uten vaktbod. Styret retter en spesiell takk til de av medlemmene som har betalt kontigent med all den usikkerheten som foreligger. Regningene for planene utarbeidet i høst, er nå under betaling. 

Styret