Fra Killingen Båtforening


Subject:     Bygdøy sjøbad
Date:     Mon, 9 Apr 2007 17:11:28 +0200
From:     Tim Wang
To:     <Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no>, <hgr@fad.dep.no>, <postmottak@fad.dep.no>, <unni.korsnes@fad.dep.no>, <Jorund.Leknes@fad.dep.no>, <oskar-petter.jensrud@fad.dep.no>
Cc:     <styret@killingen.org>

Viser til dagens artikkel i VG 09.04.07, der det er å forstå at FAD har strukket seg så langt de kan.

Som daglig leder og eier av Sjøsenteret Killingen as er dette for meg ganske utrolig at dette sies. Vi lurer på hvordan Statsråden kan hevde dette, da vi ikke har mottatt noe annet enn at vi ikke lenger har noen rettigheter fra Bygdøy siden, være seg å få over materiell eller folk. Dette gjelder skolepliktige barn og arbeidere. Det finnes ikke noen forslag eller dialog mellom Stasbygg, FAD og Sjøsenteret. FAD og Stasbygg har kun forholdt seg til andre enn Sjøsenteret Killingen as. Det forslag som er kommet er at en privat eiet øy ”Killingen” må åpnes for allmennheten. Da vil FAD og Stasbygg flytte eksisterende bro(som er godkjent av kystverket og plan og bygnings etaten) til et annet sted. Når det gjelder miljøfredning ble det fra riksantikvaren sagt at denne ville bli varslet senest 01.03.07. Det ble så sagt at på grunn av sykdom ville den komme mellom 15.03.07 – 20.03.07. Den er ikke kommet. Hva skjer??  Når det gelder badestranden, så kommer den ikke i konflikt med den drift som vi har i dag. Den vil være mer i konflikt med KNS sitt anlegg.

Det hevdes fra Statsråden at KNS er en idrettsforening, det er mulig at noen mener så, men de er overhode ikke mindre kommersielle enn Sjøsenteret er. De leier ut plasser til markedspriser, de løfter båter til markedspriser, de tilbyr opplag på lik linje som oss, så dette er positivt feil å påstå noe annet.

Så til noen faktiske opplysninger.

Vi ble lovet en forlengelse av vår kontrakt som KNS på 30 + 30 år. Vi har ikke fått noen henvendelser vdr. dette. Vi har levert fra oss kopi hvor det fremgår at vi har en rett på Bygdøy sjøbad. Når det har seg slik at vi ikke kan bruke den kaia vi selv har bygd, må vi da tilbake til den gamle. Det vil si på KNS Ulabrand. Vi forventer at vei og forhold blir satt i stand der, så det vil være mulig å kjøre lastebiler og annet over her. Kommune kaia som ble delvis satt i stand 2006 er mye kortere enn den som var der, se bilder. Denne kaia ble brukt som ferge brygge. Vi antar at det er denne dere vil bruke til det samme formål som før. Rent informativt må jeg få presisere at vi alle har de samme ønskene om at miljø etc. skal ivaretaes. Derfor reagerer jeg på det utsagn at båter som står i opplag forurenser. Dette er feil, alt som brukes på båter under og over vannlinje er produkter som tilfredsstiller dagens krav til miljø. Vi spyler båter ned ved oppløft, ikke på lagrings plassen. Etter samtaler med Bellona kan det også, uten store problemer, lages sandkummer både på Bygdøy sjøbad og Killingen som vil kunne ta opp det som måtte være av avfall.

Når det gjelder tilkomst og fjerning av brygge og broforbindelse fra Bygdøy sjøbad vil vi fjerne så mye at vi kommer utenfor marbakken. Dette vil selvfølgelig medføre at vi ikke kan tilby båtplasser eller annet, så lenge de ikke kan komme til sine båter.  Dette er helt utrolig at det kan skje. Du som er for allmennheten kan umulig mene at båteiere ikke er en del av denne?? Eller mene at KNS er for allmennheten.

Jeg appellerer til deg om å ta et møte med oss og en befaring så vi kan få belyst våre synspunkter.

Med vennlig hilsen

Sjøsenteret Killingen as

Tim Wang