Killingen Båtforening
Postboks 10 Skøyen
0211 OSLO
Statsbygg
PB 8106 Dep
0032 OSLO


Oslo, 11.05.07

Bygdøy Sjøbad – parkering

Vi tillater oss å henvende oss til Dem på bakgrunn av den erfaring vi gjennom år har hatt på parkeringsplassen.  Vi har gjennomført vakter kontinuerlig med to personer fra kl 19oo til kl 07oo fra. mai til september.

Våre medlemmer som ikke har ”løst” p-bevis for Steinbruddet og benyttet den ”åpne” p-plassen har vært utsatt for en rekke hærverk og innbrudd på sine biler.  Likeledes blitt sjikanert av den type nattlig trafikk ingen av oss ønsker på Bygdøy.

Samtidig har vi i Steinbruddet hatt marginale problemer av nevnte karakter.  Det er tydelig at den fysiske sperren også etablerer en mental sperre hos de elementer vi ikke ønsker besøk av.

Det bringer oss til kjernen:

Helt uavhengig av betalingsopplegg ellers, anmoder vi om at det vurderes å beholde en bom. Det etableres et system der det trekkes billett ved innkjøring og utkjøring kun kan skje etter å ha erlagt påløpt p-avgift. De som har dedikerte plasser gis kort som åpner bommen og kun gjelder spesielt angitte plasser.

Bommen kan også flyttes lenger opp mot kongsgården, slik at hele området blir utilgjengelig for prostitusjonstrafikk. Da vil det også være mulig å sperre for innkjørsel når parkeringen er full, så man slipper den terrengparkering som det er tendenser til, når vakre dager faller sammen med jolleregattaer.

For båteierne vil dette ha store fordeler. En båttur - spesielt for seil - er svært uforutsigbar. En av de viktigste grunnene til at medlemmene har leid plass i Steinbruddet, er nettopp Center Parks billettsystem. Enten kommer man tilbake en dag for tidlig og har betalt for mye, eller så kommer man en halvtime for sent, og må betale kr 600 i gebyr. Et system med betaling ved utkjøring vil løse dette problemet, og i stor grad demme opp for båteiernes innvendinger mot åpning av parkeringsplassen.

Parkering ved utkjøring, vil minimalisere behovet for parkeringsvakter, og det vil muliggjøre spesialordninger basert på bruksmønster. For eksempel rabattkort utenom sesongen. Som kjent er P plassene på Bygdøy enten overfulle eller helt tomme avhengig av sesong.

Slikt system finnes en rekke steder så det er mulig både teknisk og operasjonelt. I det hele tatt vil fleksibiliteten et slikt system innebærer, gjøre det mye enklere for alle brukere av området.

Vi anmoder også om at det før beslutning om prising / avgift gjøres et besøk på ”Kongen” der det er gjennomført er p-ordning som med fordel kan kopieres eller etterlignes hva prising angår.

Båtforeningen kan eventuelt også bistå med kontroll av anlegget i forbindelse med vaktordningene vi nå setter opp, og vi går gjerne inn i en diskusjon om dette.

Med vennlig hilsen

 

 

Killingen Båtforening
http://killingen.org/

Kopi pr e-post: Killingen, v/ styreleder Haakon Langballe, PB 51 Bygdøy, 0211  OSLO
Sydenden Slip og Trebåtbyggeri v/ Stein Erik Sørensen, PB 74 Skøyen, 0212 OSLO
Sjøsenteret Killingen AS, v/ Tim Wang, PB 12 Bygdøy, 0211 OSLO
Kongelig Norsk Seilforening, Huk Aveny 1, 0287 OSLO
Oslo kommune v/ byrådsleder Erling Lae, Oslo rådhus, 0037 Oslo
Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Postboks 8004 Dep, 0030 OSLO