Fra Killingen Båtforening


Subject: Adkomst båtplasser
Date: Tue, 22 May 2007 14:12:56 +0200
From: Killingen Båtforening
To: Oscar Petter Jensrud (FAD)
CC: Kaare Falkenberg (FAD), KNS, Sjøsenteret Killingen, Sydenden Slip, Styret (Killingen Båtforening)

Til: Oscar Petter Jensrud
Kopi: KNS, Sjøsenteret, AS Killingen, Sydenden Slip

Takk for brev av 14.05.07. Foreningen har fra grunneierne også mottatt kopi av brev til hhv Sjøsenteret og AS Killingen av 18.05.07. Når FAD krever vann-, elektrisitet og broforbindelse fjernet, samt "..fjerning av Sjøsenterets etterlatenskaper på statens eiendom...", tolker vi det slik at Sjøsenteret som et minimum må forventes å forholde seg som angitt i sitt brev til FAD av 14.05.07.

Uansett medfører statens krav at landforbindelsen brytes før helgen. Dette overrasker oss. Vi trodde at det ikke meningen å bryte landforbindelsen i påvente av løsning av eventuelle andre tvister.

Foreningen har som kjent ingen sterke synspunkter på broens plassering. Vi er riktignok bekymret for at fergeanløp fra syd ikke er utredet mht innseiling i badeområdet og om bølger fra fergen kan skade båtene.

Mange av våre medlemmer har store verdier på øysiden og trenger noe forutsigbarhet i forhold til adkomst. Hvis statens krav medfører at forbindelsen vil brytes om tre dager, må vi straks orientere medlemmene. Vi ber derfor om tilbakemelding i løpet av dagen på hvordan staten tenker adkomst løst. KNS på kopi for det tilfelle de ikke er orientert om at elektrisitet og vann skal kappes før helgen.

Mvh
Styret
Killingen Båtforening.