Killingen Båtforening
Postboks 10 Skøyen
0211 OSLO


Oslo, 12.10.08

Kjære båtvenn!

Årets sesong

Sesongen er nå på hell selv om vi nettopp har hatt og også kan få noen fine dager på sjøen utover.

Denne informasjonen sendes i "fellesmail" til medlemmene vi har registrert mailadresse på samt legges ut på hjemme siden:   www.killingen.org

Har du saker du ønsker tatt opp, gjør det til:  styret@killingen.org

Vi har bak oss en tilnærmet "normalsesong", ikke meteorologisk ment, men i den forstand at vi i år ikke har hatt hengende over oss at vi kanskje mister båtplassene..

Det vi fra foreningens side nå vet, og kan formidle, er at det foregår rettsmekling mellom grunneierne: Statsbygg/Departementet, AS Killingen (som eier øya Killingen) og Sjøsenteret Killingen AS som fester grunn fra AS Killingen.  En rettsmekling er et juridisk "institutt" der domstolen tar initiativ overfor partene om å søke en løsning før en eventuell rettssak.

Vaktordningen

Vaktordningen har forløpt ikke helt knirkefritt - dessverre.  Vi baserte oss på varsling via e-mail, men ikke alle har meddelt oss sin e-mail, andre igjen har byttet adresse eller ikke mottatt våre meldinger.

Dette har resultert i at vi kan ha kommet i skade for urettmessig å fakturere enkelte medlemmer for uteblitt vakt.  Dette vil vi gå nøye gjennom nå.

Erfaringene fra årets vaktsesong vil vi ta med oss videre for ikke å gjøre samme tabbene neste år.

Parkeringen

På hjemmesiden vår vil dere se at vi har tilskrevet grunneier Statsbygg/Departementet vedrørende det vi fra styrets side enkelt kan si: Elendig organisering av handtering av P-området.  Vi har fått et" god dag mann økseskaft-svar".

Søppelhåndtering

På P-plassen har Statsbygg latt oppføre en "innhegning" som har stått tom hele sesongen.  Nå er det omsider gitt grønt lys for å flytte søppelkomprimatoren (den grønne søppelcontaineren) inn i innhegningen.

For å komme til denne vil det i løpet av et par uker bli montert en lås der samme plast-nøkkelkort som til bryggeanlegget skal passe.

Spesialavfall

Foreningen håper at vi om ikke lenge har en miljøcontainer tilbake, og at denne også plasseres innenfor innhegningen.  Her vil det være plass til olje, filtre, og batterier.

Styret håper og tror at medlemmene vil være med på å aktivt bruke disse avfallsmulighetene og derved også bidra til å holde området rent og ryddig.

Vinteropplag

De av dere som ikke har avtalt vinteropplag, se på hjemmesiden.  Der ligger et skjema som med fordel kan benyttes vis a vis Sjøsenteret Killingen AS.

Neste år

Styret er pr i dag ikke kjent med forhold som drastisk endrer forholdene for oss som leier plass hos Sjøsenteret Killingen AS.

Det kan også være på sin plass å minne om at dersom medlemmer ønsker å fremme saker til kommende Årsmøte i januar, gjør det tidlig.

Med ønske om en båtvennlig høst,

Hilsen

Killingen Båtforening
http://killingen.org/