Subject:   Nytt fra Killingen båtforening
Date: 19.11.08
From: Killingen Båtforening
To: Medlemmer Killingen Båtforening

Styret har henvendt seg til Oslo kommune primært for å kommentere Statsbyggs høringsuttalelse om at adkomst til Killingen må skje fra Maxbo. Brevet gir  støtte bydelsutvalgets vedtak som i all hovedsak er i tråd med det foreningen har hevdet gjennom de siste årene. Mer på: http://killingen.org/ (se spesielt http://killingen.org/kb-081118-vedtak-regplan-horing.html ). KNBF (Kongelig Norsk Båtforbund) har uoppfordret gitt sin tilslutning til vårt brev. Statsbyggs holdning i høringsbrevet har visstnok også fått konsekvenser for rettsmeklingen. Vi kjenner ikke detaljene, men har pt ingen grunn til å tro at båtplassene som sådan er i fare.

Styret bruker også vinteren på å legge om nettsidene fra å være et rent dokumentarkiv. Derfor er to nye sider lagt opp:
Turvær: En side som kan printes. Den gir værwaypoints og været utover i Oslofjorden neste to døgn (http://killingen.org/wayvaer.html). Der er også lenker til kartværkets sjøkart on-line, AIS med oppdatert skipsinformasjon, tidevannsinformasjon, værinformasjon for Skagerak og annet.
Kalender: En side med båtnyheter, utsettings-, opptaks-, flyttefrister, messer, regattaer, osv. (http://killingen.org/kalender.html).
Ønsker og forslag mottas med takk.

Komprimator og miljøcontainer er på plass i "buret" i Steinbruddet. Nøkkelkortet gir adgang, og det er en bryter til høyre for inngangsdøren for å komme seg ut. Styret er i dialog med kommunen om hvordan vi skal ordne oss i forhold til nøkkel til miljøstasjonen.

Årsmøtet regner vi med at finner sted 02.02.09 - mer informasjon om dette følger.

Med vennlig hilsen

Styret