Innkalling årsmøte i Killingen båtforening 2012

Torsdag 1. mars 2012, 1900, Dronningen


Kjære båtvenner,

Det innkalles med dette til årsmøte i Killingen båtforening torsdag 1. mars 2012 kl. 1900. Møtet finner som vanlig sted i KNS lokaler på Dronningen.

To av styremedlemmene er i år på valg og dersom du er interessert i å bidra inn i styrearbeidet, eller har forslag om andre som kan være aktuelle ber vi deg melde tilbake til styret@killingen.org innen 15. februar. 

Dagsorden:

  1. Godkjennelse av innkallingen 
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetning 1
  4. Regnskap med revisjonsrapport 2
  5. Budsjett 
  6. Innkomne forslag 3
  7. Valg 3
  1. Årsmelding legges ut på http://killingen.org 
  2. Årsmøtet har vedtatt at regnskapet kun skal revideres hvis årsmøtet ber om det. 
  3. Saker sendes styret@killingen.org før 15.02.2012, endelig saksliste legges ut på http://killingen.org.

Vedtektene finnes på http://killingen.org/vedtekter-2010.html

Vel møtt, hilsen Styret


Innkallingen er sendt på postkort 24.01.2012. Dersom du ikke har fått den, ber vi deg sjekke om du er oppført med riktig adresse. Ta kontakt med styret@killingen.org, tlf 9542 0202 dersom du trenger papirkopier tilsendt. Fremgangsmåte for innkalling og avvikling av årsmøtet ble behandlet i fjor, se http://killingen.org/110324-kln-arsmt-protokoll-referat.html . Etter vedtektene §10 skal årsmøte ha en fast dagsorden som angitt. I tillegg til den vedtektsfestede dagsorden, vil styret redegjøre for årets arbeid. Problemstillingene omkring parkering og forholdet til KNS' nye anlegg vil bli presentert.

QR code for Android / iPhone mv
                        styret@killingen.org
Kalenderoppføring Send e-post til styret
QR koder brukes av nyere telefoner mv, over finner du kalenderoppføring og e-postadresse til styret.