Killingen Båtforening - innbetaling

Innbetaling av kontigent / frikjp vakt etc. Fyll eventuelt inn giro manuelt med opplysninger som angitt under. HUSK oppgi hva belpet gjelder: f.eks. KONTINGENT R

BLANKETTMALER for utskrift p vanlig A4 giro:

For normale skrivere og nyere software, kan du bruke blankettmalene under for utskrift p vanlig A4 giro:
 
    Excel
   OpenOffice

Vi setter også pris på opplysning om e-post (og evt mobilnummer) for å forenkle kommunikasjon fra foreningen, se eventuelt elektronisk oppdatering av medlemsinformasjon.


   Betalingsinformasjon GIRO Betalings-
frist
     
  Båtplass
  Epost
  Mobil 
  Belpet gjelder
 
Betalt av Betalt til
  Killingen Båtforening 
  Postboks 10 Skøyen
  0211 Oslo

 
 
Belast konto Kroner Til Konto
  1 000   6087 05 35867       

 
Bruk opplysningene over til å fylle inn nettbank/giroopplysninger.