Subject: RE: Reguleringsplan - Bygdøy Kongsgård
Date: Mon, 17 Nov 2008 14:46:04 +0100
From: Post <post@knbf.no>
To: Killingen Båtforening <styret@killingen.org>, <postmottak@pbe.oslo.kommune.no>
CC: <byradsleder@radhuset.oslo.kommune.no>, <maj@radhuset.oslo.kommune.no>, <postmottak@fad.dep.no>, <postmottak@statsbygg.no>, <amb@regjeringsadvokaten.no>, <killinge@online.no>, <sydenden@hotmail.com>, "Post" <post@knbf.no> ...

Vi har med stor interesse lest saksdokumentene og gir vår fulle støtte til brevet fra Killingen Båtforening til Oslo kommune, Plan og bygningsetaten. Det bør være et overordnet mål og verne om allmennhetens tilgang til sjø- og båtliv, som er den største ferie, fritids- og rekreasjonsaktiviteten for kommunens befolkning. Bydelsutvalgets vedtak tilgodeser alle interessenter og brukergrupper i så måte. Vi håper derfor at det nå kan settes sluttstrek for denne saken til beste for alle involverte parter.

Vennlig hilsen,

Jan H. Syvertsen
Generalsekretær
Kongelig Norsk Båtforbund
Vågebyveien 23
0569 OSLO
Tlf. 22 35 68 00
Mobil: 913 03 217
E-post: jasy@knbf.no

www.knbf.no