Subject: SV: Båtplasser på Killingen
Date: Fri, 30 Mar 2007 11:10:08 +0200
From: Jan-Erik Næss
To: Killingen Båtforening
CC: Aage Eylertsen, herbern@online.no

Hei,
Vi setter stor pris på den vilje til dialog om felles utfordringer som deres brev gir uttrykk for. Det er mange og omfattende spørsmål som reises, - og vi er av den oppfatning at vi best besvarer dette i direkte dialog i et møte. Vi kan lage et referat fra dette møte som vil være en god skriftlig dokumentasjon på KNS' syn og de løsninger vi kan bli enige om.

I denne omgang vil nøye oss med å besvare de "store" spørsmål.

Først og fremst vil vi gi uttrykk for forståelse for den vanskelige situasjon Sjøsentert Killingen (SK) har havnet i. Vi bestrider heller ikke SK's rett til kjempe for sitt næringsgrunnlag. Som dere vet har vi sammen med SK prøvet på selvstendig grunnlag å fremme et omforent forslag til en smidig løsning for båteierne i området. På grunn av tvist om broforbindelsen kunne ikke FAD godkjenne inngåelsen av en slik avtale.

Når det gjelder overføring av navn på de som har prioritet i nytt anlegg synes vi dere har gode løsninger. Vi har rundt 30 navn fra leietagere som har satt seg på liste på eget initiativ. Vi er også enige i at det må definitivt være i leietakernes interesse å registrere sin prioritet. For KNS side er det svært viktig at bryggen er fulltegnet den dagen den legges ut. Vi må derfor sette en frist for å melde inn sine rettigheter. 1. prioritet går til de som i dag har plass på bryggen langs Bygdøy Sjøbad, 2. prioritet går til øvrige leietakere fra Killingen Båtforening som ønsker plass. 3. prioritet blir KNS generelle venteliste som er ganske lang.

Det kan derfor synes riktig at Killingen Båtforening oppfordrer sine medlemmer til direkte kontakt med oss så slipper vi personvernproblematikken. Styret i Killingen Båtforening bør godkjenne vår tildelingsliste basert på ovenstående kriterier.

Skjema for innmelding og søknad om havneplass finnes på www.kns.no

Vi registrer tildels følelseladede reaksjoner i pressen fra medlemmer i Killingen Båtforening mot at tildeling av plass ved våre brygger forutsetter medlemskap. Dette forundrer oss. Vi er en idrettsforening som drifter havneplasser som en service for våre medlemmer. Det kan da ikke være overraskende at man melder seg inn i den foreningen som stiller denne servicen til disposisjon. Vi håper vi i vårt møte kan legge dette emne bak oss.

KNS administrasjon har stengt i påsken, - men vi er klare for ett møte så snart som mulig over påske. Hva med følgende alternativer: tirsdag 12 1500-1700, onsdag 11 10.00-14.00, torsdag 12 09.00 - 11.00 eller fredag 13 09.00-11.00 eller 14.00-17.00

Med vennlig hilsen
KNS

Jan-Erik Næss
generalsekretær


----Opprinnelig melding-----
Fra: Killingen Båtforening
Sendt: 30. mars 2007 09:35
Til: Jan-Erik Næss
Kopi: styret@killingen.org
Emne: Båtplasser på Killingen

Kjære Jan-Erik Næss,

Takk for henvendelse i går. Burde vi møtes mandag for å finne ut av status på bryggene i mai?

Vedlegg, brev fra Killingen båtforeining til KNS vedrørende avklaring av bryggeplasser i mai