Informasjonsside for Killingen båtforening, http://killingen.org/


Subject: 	Vaktbod
Date: 	Thu, 26 Apr 2007 15:06:32 +0200
From: 	Jan-Erik Næss
To: 	Styret i Killingen Båtforening
CC: 	Herbern 

Til styret i Killingen Båtforening

Vi benytter anledningen til uttrykke vår glede over at stengingen av båtplassene er hevet og at alle får løst sine plassbehov før sesongstart. Vi tror det er en god løsning at driften fortsetter som før til alle tvister er løst.

Når det gjelder vaktboden vil vi ikke gjøre bruk av denne. Senere vakthold vil kun dreie seg om vår egen brygge, - og det oppsynet utfører vi best fra vårt eget anlegg.

mvh

KNS

Jan-Erik