Fra Killingen Båtforening, killingen.org

From: "RS"
To: "Killingen Båtforening" 
Date: Fri, 23 Mar 2007 00:54:27 +0100

Innlegg i debatten:

Styret i Killingen Båtforening har nå tatt solid tak for å bringe partene nærmere hverandre og løse floken med hensyn på båtplasser og badestand - og skal berømmes for saklig fremstilling.

Det er ikke slik at båtene vi ha bort badestranden og badestranden vil ha bort båtene - men det er enkelte som henger seg opp i detaljer og fremstiller bildet utrolig unyansert. Dette gjelder både i diskusjoner, media og tilsynelatende i besluttende organer.

Alle ønsker et tilbud til allmennheten - allmennheten det er oss, badende, båtene eller næringsdrivende i vårt felles miljø!

- og det blir gjerne et kompromiss mellom alle idealistiske visjoner.

Er det galt med kompromiss?
- er det galt at det blir 40 parkeringsplasser og ikke 30, At det blir mulig å transportere varer og materialer til øya fra landsiden, slik at virksomhet og beboelse kan opprettholdes, at rullestol brukere og joller kan kjøres helt frem - eller er all transport bannlyst? Det blir litt voldsomt av og til.

Når det forutsettes at alle båtpassene skal kunne drives videre - men at de ikke kan drives av dem som driver det i dag, forstår jeg ikke logikken. Ikke noe galt med KNS (jeg er tross alt medlem) - men brygga blir vel like mye i veien om den forvaltes av KNS eller Killingen Båtforening?

Mitt spørsmål er om det er Sjøsenteret sin virksomhet som prisippiellt skal stoppes. Det sier seg vel selv at å ha 15 mann i gang med båtreparasjoner krever noe tilretteleggelse - men med forståelse fra alle parter kan sikkert trucker parkers miljøvennlig og strender anlegges både oppover og bortover. det virker bare som om det til nå kun har vært en løsning - bom basta. Derfor er jeg nå lykkelig () etter å blitt orientert om møter med FAD, Statsbygg og andre instanser - samt lest i Aftenposten at det er flere som snakker om kompromisser og vilje til gode løsninger for fellesskapet.

Marina til 15 mill?
Jeg venter spent på et forslag til en omforent plan med badestrand og båtplasser og gjerne litt aktiviteter som hører sommer og båthavn til. De som velger å gå på en badestrand med en skog av seilmaster utenfor antar jeg at gjør det fordi de liker miljøet - ikke vannet eller sanden - så la oss oppruste båthavnen så det blir et anlegg å være stolt av, med marina, butikk, servering og sommeraktiviteter for både badende og båtende - allmennheten. Sv vil oppruste småhavnene med 1700 nye båtplasser ( http://oslopuls.no/nyheter/article1350222.ece )
- la oss ta vår del og gjøre det skikkelig.

For å få til dette tror jeg gjerne at flere vil være med på dugnad for å rydde og fikse opp gammelt skrot som har blitt liggende etter mange års drift og driftighet fra noen og en hver.

- Stå på for et levende Bygdøy!

R