Subject: Fjerning av båter
Date: Tue, 12 Jun 2007 12:56:11 +0200
From: <Jan.Vaaje@statsbygg.no>
To: Sjøsenteret, AS Killingen, Killingen Båtforening
CC: <thomas.kjoelner@fad.dep.no>, <eli.groettheim@multiconsult.no>, <Oddvar.DeBrucq@statsbygg.no>


Hei !

Vet dere om noen som har båter / joller langs stranden nordover fra Dypvannskaia - Hengeleppa ?

Disse båtene må fjernes snarest !

Se vedlagte skriv !

Hilsen
Jan Vaaje
Eiendomsforvalter
Statsbygg


Statsbygg

Fjerning av båter

Hengeleppa

Som kjent skal Statsbygg i gang med oppgraderinger av Bygdøy Sjøbad.
Langs stranda nord for Dypvannskaia - Hengeleppa - ligger det en del båter / joller.

Disse må fjernes innen 1. juli 2007 !


12.06.2007

Statsbygg