Kjære medlem,

Styret har satt opp vaktlister 10/5-4/10 etter mal fra tidligere år. Rotasjonen går etter brygge, og de som stod først på forrige ordinære liste, står sist nå. Vaktliste dekker 2/3 av medlemmene, og de som ikke er oppført på listen kan påregne å bli kalt inn som reserver.

Listene er av personvernhensyn anonymisert, men vi vil sende ut gruppevise påminnelser med mail / telefon som tillater koordinering medlemmene mellom. På vedlagte liste er postnummer, samt første og siste tegn i epost / mobilnummer angitt. Dersom det er feil i registrerte opplysninger, ber vi om å få beskjed på: killingen.org/formmail/

Alle kommunikasjon om vakter bør kopieres vaktsjef@killingen.org. Vakt starter 1900 og avsluttes 0700. Etter vaktboden måtte fjernes fra parkeringen, er den nye vaktboden på toppen av vindeltrappen over verkstedet. Røyking / bruk av åpen ild er strengt forbudt på vaktrommet. Vaktene "patruljerer" parkeringsplassen, og alle bryggene som før.

Hendelser påtales - men det anbefales ikke å gjøre annet enn å påtale forhold som ansees ikke tilbørlig. Vaktsjef vil sørge for søppelposer for å plukke opp eventuell søppel langs bryggene.

Som tidligere vil foreningen fakturere kr 1 500 for uteblitt vakt, men det er mulig å kjøpe seg fri for kr 1 000. Frikjøp må betales til: Killingen Båtforening, PB 10 Skøyen, 0211 Oslo, konto: 6087 05 35867 - og merkes FRIKJØP, navn, vaktdato og båtplass. Vennligst send også beskjed til vaktsjef@killingen.org om frikjøp, slik at vaktene kan omkalfatres.

Frikjøp anses skjedd først når mail er sendt vaktsjef@killingen.org og beløpet innbetalt.

Det er anledning til å avtale bytte av vakt med andre. Avtales med andre enn båteiere tilknyttet Killingen står de respektive medlemmer ansvarlig for at vakt stiller og at vakt skjer.

Denne mailen er kun sendt de medlemmene som står på listene for nevnte periode.

Spørsmål knyttet til vaktene rettes til vaktsjef@killingen.org - eller 91 65 98 46.

Hilsen

Jan Erik Henriksen, vaktsjef
Styret

Vedlegg: Vaktliste 2008