Killingen Båtforening

PB 10 Skøyen, N-0211 Oslo
killingen.org - styret@killingen.org
N59,91° E10,66° / N59°54,59' E10°39,58'

Vaktsjef: 954 20 202 / vaktsjef@killingen.org
Oslo, april 2013

Kjære båtvenn og medlem!

Vedlagt finner du vaktlistene for vaktsesongen 2013. Listen legges også ut på killingen.org.  Foreningen organiserer vakthold i båthavnen, dette sparer forsikring, avskrekker båttyverier og sikrer at brann og ulykker kan oppdages raskt. Medlemmene får parvis ansvar for nettene gjennom sesongen. De som ikke kommer med på årets liste, vil bli satt opp neste år. Når du ankommer til din vakt, må du sende SMS til vaktsjef, hvis ikke regnes vakten som uteblitt og ekstravakter sendes.

De siste årene er det blitt vanligere at vakter er uteblitt og vaktsjef-beredskapen har ikke fungert tilfredsstillende. Som nevnt i årsmelding, gikk foreningen i fjor over til et nytt system med å leie inn studenter som ekstravakter. Én fungerer til enhver tid som vaktsjef og har ansvar for å besvare e-post, sms og telefon. Erfaringene fra i fjor var svært gode og foreningen ser fram til en bedre administrasjon av systemet, og bedre kommunikasjon mot vaktsjef og lettere tilgang på reserver. Dette håper vi skal gjøre vaktsesongen bedre for dere som båteiere og for oss som sitter i styret.

Vaktordning, frikjøp/bytte reserve m.v.:

Det settes ikke opp reserver i år. Ønsker du å bytte vakt, må du selv ta kontakt med en annen på vaktlisten. Du er selv ansvarlig for at den du bytter med stiller opp på aktuell vakt. Alle bytter skal meldes til vaktsjefen på e-post eller sms. Husk å angi båtplassnummer, navn og vaktdag til deg selv og den du har byttet vakt med. Den som overtar en vakt må føre både eget navn og navnet på den som skulle hatt vakten i protokollen.

Har du spørsmål knyttet til vaktene kan du sende mail til vaktsjef@killingen.org eller kontakte vaktsjef Odinn Thorsson på telefon: 954 20 202. 

Med hilsen
for styret i Killingen Båtforening
Anne Eriksen

PS. Utestående kontingent bes betalt raskt. Manglende betaling vil måtte inndrives (også evt tidligere krav). Ta kontakt med styret om du mener det er feil i foreningens krav.


Vaktinstruks:
Vaktboden ligger inntil verkstedbygningen, opp en vindeltrapp (metall) bak den lille kranen på brygga ved verkstedet. Kortet til bryggeanlegget passer i døren til vaktboden. Det er kaffe, kaffetrakter og krus i vaktboden. Det er ikke tillatt å røyke eller bruke åpen ild i vaktboden. I vaktboden ligger 2 parkeringsbevis. Disse er kun ment for vaktene og skal legges tilbake i vaktboden etter gått vakt.  Dersom du glemmer dette eller p-kortene mangler etter gått vakt må du dekke kostnadene til nytt kort. (Tilsvarende månedsleie, +/- kr 1500, avhengig av Statsbygg/Q-park. Ja, vi må betale full pris for nattevaktene, og ja, vi har spurt om dét virkelig er nødvendig, sånn midt på natten.)
 • Vakten starter kl.1900 og avsluttes kl.0700.
 • Det skal gå to vakter hver kveld (ungdom 15-17 må gå sammen med en voksen).
 • Send SMS til vaktsjef på 954 20 202 FØR 1920 om at vaktene er på plass, ellers regnes vakt som uteblitt, ekstravakter sendes og gebyr ilegges.
 • Hvis du er alene kan du ringe en av ekstravaktene på listen i vaktboden, sett kryss når tilbudt vakt. Fordel jevnt på vikarene.
 • Vaktene skal bruke vester med VAKT, kanskje ikke elegant, men det er preventivt.
 • Følg med fra vaktboden om noe uvanlig skjer i havnen.
 • Vaktene går runder hver annen time: opp til parkeringsplassen, bryggen langs Bygdøy-siden og alle bryggene på øya Killingen.
 • Se etter løse fortøyninger, løse kalesjer og seil, båter som ligger tungt i vannet osv
 • Forsøk å avhjelpe eventuell problemer og gi eier beskjed (se nummer på vaktlisten) / tilkall assistanse.
 • Utilbørlige hendelser og nattestøy påtales, hensatt søppel fjernes.
 • Uvedkommende (uten tilknytning til øya eller båthavn) bortvises høflig.
 • Prostitusjons- og narkotikatrafikk på parkeringsplassen meldes til politiet (02800) / Q-park (815 22 315).
 • Sjekk søppelburet ved ankomst og avreise og sjekke at kildesortering er korrekt.
 • Protokollen i vaktboden skal føres av vaktene. SKRIV TYDELIG:
  • Protokollen dokumenterer oppmøte og gått vakt. Før inn navn og båtplassnr. Mangler dét, faktureres du som ikke-fremmøtt.
  • Alle hendelser skal føres i protokollen.

Akutte situasjoner Nummer:

Kontakt nødetat umiddelbart, oppgi sted: 

Assistanse fra land:

Båthavn innerste parkering Holsts vei på Bygdøy i Oslo, 150m nordvest for Bygdøy Sjøbad       
(dra eventuelt for å åpne porten).

Assistanse sjøveien:

KILLINGENSUNDET, VEST AV BYGDØY: N59,91º E10,66º

Desimalgrader:
femti-ni-komma-nitti-én grader nord
ti-komma-seksti-seks grader øst.

Oppgi om assistanse er nødvendig NORD eller SYD for broen
Broen har fri seilingshøyde 3m - - redningsskøyta går ikke under.

Det står brannslukningsapparater langs veggen til verkstedet ved trappen opp til vaktbua.

Begrens skade til assistanse kommer, men ikke sett eget eller andres liv i fare.

BRANN:              110

POLITI:                112   (02800)

AMBULANSE:   113

REDNINGSSELSKAPET:
Hastetelefon: 120
Servicetelefon: 02016
Lysaker vakttlf: 913 91 979
RS 139 Uni Oslofj: 916 79 639

(Oscarsborg stasjon: 64 93 35 44)
RS 152 Bergesen dy: 916 79 652)

Akutt sjøforurensning
Kystverket: 33 03 48 00

Sjøsenteret Killingen: 23085330

Sydenden slipp: 48146871 / 90064455

Statsbygg: 815 55 045

Q-park: 815 22 315

KNS: 23 27 56 00 Vaktliste for sesongen 2013

Dato Br. Nr. Navn Pnr.
ma. 27. 05 13 R 27 Christer A. Mæland 1290
ma. 27. 05 13 R 027C Øyvind Thoresen 1368
ti. 28. 05 13 R 027D Arnt Åge Bræien 2020
ti. 28. 05 13 R 027e Tor Øyvind Skaug 0765
on. 29. 05 13 R 28 Espen Neergård 0192
on. 29. 05 13 R 028B Mikkel Nyquist 0855
to. 30. 05 13 R 028C Svein Solberg 2030
to. 30. 05 13 R 028D Geir Røsseth 0111
fr. 31. 05 13 R 028E Stovner Skøyteklubb v/Kokkim 0980
fr. 31. 05 13 R 31 Hege Ramstad 0454
lø. 01. 06 13 R 32 Tommi Rautakora 0653
lø. 01. 06 13 R 34 Erik Skabo 0782
sø. 02. 06 13 R 35 Ulrik Schjelderup 0484
sø. 02. 06 13 R 36 Sholen M. Lee 0244
ma. 03. 06 13 R 38 Martin Bjørklund 0265
ma. 03. 06 13 R 39 Morten Qvale 0753
ti. 04. 06 13 R 40 Tom R. Uthus 1170
ti. 04. 06 13 R 42 Marius Wold 2054
on. 05. 06 13 R 43 Halvor Nerheim 2005
on. 05. 06 13 R 44 Oscar Michaelsen 0379
to. 06. 06 13 R 45 Reidar Mouhleb 0862
to. 06. 06 13 R 47 Hans. Chr.Bugge 0373
fr. 07. 06 13 R 48 Ingrid Usterud-Svendsen 0658
fr. 07. 06 13 R 49 Erik Tosterud 0563
lø. 08. 06 13 R 50 Eirik Vibe Endresen 0653
lø. 08. 06 13 R 052B John G.Eikeland 0284
sø. 09. 06 13 R 202 Patrik Nordlander 1912
sø. 09. 06 13 R 204 Tom Roger Olsen her
ma. 10. 06 13 R 205 Arnfinn Granmo,vValler vgs 1338
ma. 10. 06 13 R 206 Kjetil Bo Hauge 1259
ti. 11. 06 13 R 207 Lars Helgaker 1182
ti. 11. 06 13 R 208 Kim Remi Arnesen 2923
on. 12. 06 13 R 209 Victoria Lund 0272
on. 12. 06 13 R 210 Martin Lundberg 1301
to. 13. 06 13 R 211 Leif Alendal 0481
to. 13. 06 13 R 212 Sarin Nhek 1430
fr. 14. 06 13 R 214 Ann Iren Ødeby 0562
fr. 14. 06 13 R 215 Anders Grønneberg 1176
lø. 15. 06 13 R 251 Jimmy R. Boni 0196
lø. 15. 06 13 R 252 Bjørn Nicolaisen 0451
sø. 16. 06 13 R 253 Morten de la Forest 0287
sø. 16. 06 13 R 254 Kristoffer Cywinski 0673
ma. 17. 06 13 R 255 Jan Kmiotek 0192
ma. 17. 06 13 R 256 Nicolay Goffeng 1484
ti. 18. 06 13 R 257 Kalle Hesstvedt 0870
ti. 18. 06 13 R 258 Udo Martens 0560
on. 19. 06 13 R 259 Else Marie Kvinngard 1155
on. 19. 06 13 R 260 Jan Ivar Bjørnflaten 0373
to. 20. 06 13 R 262 Per H.Carlsen 0173
to. 20. 06 13 R 263 Marit Kvernhusløkken 0673
fr. 21. 06 13 R 264 Kim Grønneberg 0554
fr. 21. 06 13 R 302 Tyrelistiftelsen 0655
lø. 22. 06 13 R 303 Alf Bakken 0188
lø. 22. 06 13 R 304 Magne Haldorsen 0486
sø. 23. 06 13 R 305 Julie Storhaug 0258
sø. 23. 06 13 R 307 Marthe Haugland 0554
ma. 24. 06 13 R 308 Per Knut Asphaug Bernhardt 1358
ma. 24. 06 13 R 309 Thor Hoff 1920
ti. 25. 06 13 R 310 Hans Olav Thyvold 0273
ti. 25. 06 13 R 311 Stein Laskogen 0393
on. 26. 06 13 R 312 Jan-Egil Aakernes 0683
on. 26. 06 13 R 354 b Trond Hansen 0551
to. 27. 06 13 R 355 Rolf Meyer Isaksen 0211
to. 27. 06 13 R 357 Stig Hagestande 3160
fr. 28. 06 13 R 358 Sverre Liljedal 0271
fr. 28. 06 13 R 359 Daniel J. Sjøvaag 0380
lø. 29. 06 13 R Br nord Pål Gilde 0660
lø. 29. 06 13 Br-I 5 Bjørg Bolstad 0452
sø. 30. 06 13 Br-I 7 Sturle Nilsen 1270
sø. 30. 06 13 Br-I 8 Robert Strand 0177
ma. 01. 07 13 Br-I 10 Karin Yvonne Andersen 0260
ma. 01. 07 13 Br-I 11 Bjørn Reitstøen 0764
ti. 02. 07 13 Br-I 12 Rune Fjeldstad 0259
ti. 02. 07 13 Br-I 13 Jøran Larssen 0588
on. 03. 07 13 Br-I 14 Kent Jensen 0355
on. 03. 07 13 Br-I 15 Herman Larssen 0754
to. 04. 07 13 Br-I 16 Anders Mordal 0174
to. 04. 07 13 Br-I 17 Bjørn K. Wilhelmsen 1359
fr. 05. 07 13 Br-I 18 Olav Reisegg 0376
fr. 05. 07 13 Br-I 19 Per A. Risnes 0452
lø. 06. 07 13 Br-I 20 Peter Myklebust 0374
lø. 06. 07 13 Br-I 25 John Nustad 0284
sø. 07. 07 13 Br-I 26 Fredrik Bjertnes 0477
sø. 07. 07 13 Br-I 27 Kim Fredheim 0588
ma. 08. 07 13 Br-I 28 Gudbran Nordli Oppegaard 0275
ma. 08. 07 13 Br-I 29 Eilif T. Ertrevåg 0870
ti. 09. 07 13 Br-I 30 Vegard Ulleland 0755
ti. 09. 07 13 Br-I 31 Magnus Wendelbo 0179
on. 10. 07 13 Br-I 32 Jan F. Qvigstad 0264
on. 10. 07 13 Br-I 33 Merethe Aften Moe 3080
to. 11. 07 13 Br-I 35 Rolf O. Strøm 1152
to. 11. 07 13 Br-I 36 Per Asle Gjerdalen 1472
fr. 12. 07 13 Br-I 37 Kirsti Eriksen 0272
fr. 12. 07 13 Br-I 38 Adam Berg 0176'
lø. 13. 07 13 Br-I 39 Morten Ødegård 0380
lø. 13. 07 13 Br-I 42 Ømme Kristiansen 0767
sø. 14. 07 13 Br-I 42B Bård Arnesen 0272
sø. 14. 07 13 Br-I 43 Espen Andresen 0880
ma. 15. 07 13 Br-I 45 Øystein Løvberg 0175
ma. 15. 07 13 Br-l 47 Svenn Jarle Simonsen 0875
ti. 16. 07 13 Br-I 48 Une Ramstad 0774
ti. 16. 07 13 Br-I 49 Nicolai Bratt 0279
on. 17. 07 13 Br-I 50 Tord Pedersen 0778
on. 17. 07 13 Br-I 53 Andreas Borch-Nielsen 0779
to. 18. 07 13 Br-I 55 Knut Thjøme 1362
to. 18. 07 13 Br-I 56 Bjørn Grønnerud 0362
fr. 19. 07 13 Br-I 58 Ragnar Røstgård 3003
fr. 19. 07 13 Br-I 59 Geir Juvdal 0478'
lø. 20. 07 13 Br-I 60 Annette Borgen Strøno 0772
lø. 20. 07 13 Br-I 61 Stig Jensen 0266
sø. 21. 07 13 Br-I 62 Johan Aasen 0786
sø. 21. 07 13 Br-I 63 Martin Wangen 0652
ma. 22. 07 13 Br-I 64 Badendyck 0286
ma. 22. 07 13 Br-I 65 Patrik Olausson 1415
ti. 23. 07 13 Br-I 66 Henrik Puer 0380
ti. 23. 07 13 Br-I 68 Tore Andre Beck 0654
on. 24. 07 13 Br-I 70 Tomas Torsen 0575
on. 24. 07 13 Br-I 72 Jack Sæterdal 0270
to. 25. 07 13 Br-I 73 Steffen Torp 0279
to. 25. 07 13 Br-I 74 Alexsander Hereng 0660
fr. 26. 07 13 Br-I 75 Lage Sverdrup-Thygeson 0374
fr. 26. 07 13 Br-I 76 Kay Behrens 0286
lø. 27. 07 13 Br-I 77 Christoffer Imislund 0281
lø. 27. 07 13 Br-I Fl 1 Ola Liaaen 0368
sø. 28. 07 13 Br-II 104 Tormod Kaldestad 5600
sø. 28. 07 13 Br-II 106 Vidar Aarnes 1163
ma. 29. 07 13 Br-II 108 Carlos Joly 0265'
ma. 29. 07 13 Br-II 109 Nils Røang as 0377'
ti. 30. 07 13 Br-II 110 Christian Ditlef 0350
ti. 30. 07 13 Br-II 112 Otto Anfindsen 4306
on. 31. 07 13 Br-II 113 Terje R. Marthinsen 1482
on. 31. 07 13 Br-II 115 Terje Kvil 0772
to. 01. 08 13 Br-II 116 Jens Stenstadvold 0213
to. 01. 08 13 Br-II 117 Haakon Ohrvik 0279
fr. 02. 08 13 Br-II 121 Lasse Røsnes 0287
fr. 02. 08 13 Br-II 123 Mons Stange 0266
lø. 03. 08 13 Br-II 124 Lars Torgersen 0763
lø. 03. 08 13 Br-II 153 Øyvind Hassel 0166
sø. 04. 08 13 Br-II 155 Hanne Syrstad 0309
sø. 04. 08 13 Br-II 156 Henrik Heide 2016
ma. 05. 08 13 Br-II 160 Frank Sarnes 0176
ma. 05. 08 13 Br-II 161 Morten Opstad 0264
ti. 06. 08 13 Br-II 162 Einar Sissner co/Alpharma 0212
ti. 06. 08 13 Br-II 163 Geir Knatten 2022
on. 07. 08 13 Br-II 164 Hans Petter Moland 0358
on. 07. 08 13 Br-II 165 Roger Trana 0870
to. 08. 08 13 Br-II 166 Tarje Hellebust 0287
to. 08. 08 13 Br-II 167 Jon Andreassen 0591
fr. 09. 08 13 Br-II 168 Øyvind Wang 0750
fr. 09. 08 13 Br-II 169 Vidar Sie 0375
lø. 10. 08 13 Br-II 170 Finn Jarle Matisen 0751
lø. 10. 08 13 Br-II Fl II Rune Sundvall 0788
sø. 11. 08 13 Br-III 218 Paolo Vinaccia 0378
sø. 11. 08 13 Br-III 219 Per Zubi 0274
ma. 12. 08 13 Br-III 220 Eystein Helland 0765
ma. 12. 08 13 Br-III 221 Trond Lehmann Syversen 0376
ti. 13. 08 13 Br-III 223 Svein Erik Vist 0580
ti. 13. 08 13 Br-III 224 Duval Transport 2020
on. 14. 08 13 Br-III 225 Erik Hunnestad 0657
on. 14. 08 13 Br-III 226 Strykejernet Kunstskole as 0182
to. 15. 08 13 Br-III 227 Alex Gundersen 0263
to. 15. 08 13 Br-III 228 Tor Hansen 2022
fr. 16. 08 13 Br-III 229 Lars Løyning 1182
fr. 16. 08 13 Br-III 230 Janne Log / Espen Husstad 0258
lø. 17. 08 13 Br-III 234 Jan Thomas Kielland 0957
lø. 17. 08 13 Br-III 235 Randi Skaug 0496
sø. 18. 08 13 Br-III 236 Kai Mabro Trana 1413
sø. 18. 08 13 Br-III 237 Viggo Lund 0673
ma. 19. 08 13 Br-III 238 Rudolf Reim 0565
ma. 19. 08 13 Br-III 240 Lars Jørgen Lie 0284
ti. 20. 08 13 Br-III 241 Helge Cato Aamodt 0264
ti. 20. 08 13 Br-III 243 Morten Dishington Bjerke 0789
on. 21. 08 13 Br-III 245 Eirik Barclay / Ingvild Klokk 0553
on. 21. 08 13 Br-III 246 Jan Bjurgren 0259
to. 22. 08 13 Br-III 248 Conadi as 1356
to. 22. 08 13 Br-III 250 Per Harald Refsdal 1860
fr. 23. 08 13 Br-III 251 Kjetil Høgbakken 2050
fr. 23. 08 13 Br-III 252 Petter Hermanrud 0779'
lø. 24. 08 13 Br-III 271 Frederik Lund 0287'
lø. 24. 08 13 Br-III 272 Gudtorm Ervik 0377
sø. 25. 08 13 Br-III 273 Jan Erik Gran-Olsen 0377
sø. 25. 08 13 Br-III 275 Kristoffer Andresen 0375
ma. 26. 08 13 Br-III 276 Andreas Langlo 0188
ma. 26. 08 13 Br-III 277 Frank Sarnes 0176
ti. 27. 08 13 Br-III 278 Arne Norsted 1185
ti. 27. 08 13 Br-III 279 Ida Horvat 2022
on. 28. 08 13 Br-III 280 Lars-Erik Sletner 0378
on. 28. 08 13 Br-III 282 Anders Roll 1392
to. 29. 08 13 Br-III 284 Alf Eirik Nordmo 0557
to. 29. 08 13 Br-III 285 Bjart Andersen 0484
fr. 30. 08 13 Br-III 286 Petter Busch 1283
fr. 30. 08 13 Br-III 287 Trond Reite 0286
lø. 31. 08 13 Br-III 288 Olav Christensen 0557
lø. 31. 08 13 Br-III 289 Jon Arne Medalen 0375
sø. 01. 09 13 Br-III 290 Nicolay Jernberg 0776
sø. 01. 09 13 Br-III 291 Morten Nordstad 2312
ma. 02. 09 13 Br-III 292 Jon Anders Evjen 0377
ma. 02. 09 13 Br-III 293 Karoline Smedhaugen 0562
ti. 03. 09 13 Br-III 294 Stian Gundersen 0370
ti. 03. 09 13 Br-III 295 Lars Listhaug 0262
on. 04. 09 13 Br-III 296 Alfred Hussain 0266
on. 04. 09 13 Br-III 297 Geir Eltvik 1475
to. 05. 09 13 Br-III 298 Tone Fleischer 0776
to. 05. 09 13 Br-III 299 Geir Inge Juriks 0871
fr. 06. 09 13 L 406 Trond Myhrer 2005
fr. 06. 09 13 L 407 Tim Christensen 0758
lø. 07. 09 13 L 408 Jan L. Backer 0371
lø. 07. 09 13 L 409 Anne Christin Carlsen 0358
sø. 08. 09 13 L 410 Lykke Klippenberg 0683
sø. 08. 09 13 L 453 Vidar Mo 1900
ma. 09. 09 13 L 454 Morten Gulbransen 1410
ma. 09. 09 13 L 456 Joachim Lien 0170
ti. 10. 09 13 L 457 Skandinaviske Husb, Bendiks Vik 1481
ti. 10. 09 13 L 501 Yngve Myhre 0280
on. 11. 09 13 L 502 Petter Arntzen 0493
on. 11. 09 13 L 507 Tom R. Hestveen 0382
to. 12. 09 13 L 508 Rørteknikk vvs as 0975
to. 12. 09 13 L 514 Asbjørn Sandberg 0492
fr. 13. 09 13 L 516 Johnny Teigen 2050
fr. 13. 09 13 L 529 Arnfinn Sandnes 0583
lø. 14. 09 13 L 530 Atle Eilertsen 1184
lø. 14. 09 13 L 538 Bellona
sø. 15. 09 13 L 552 Tore Villard 0375
sø. 15. 09 13 L 556 Lars Brink Egge 0775
ma. 16. 09 13 L 557 Johan Chr. Stenersen 0375
ma. 16. 09 13 L 559 Finn Bjørn Ruyter 0382
ti. 17. 09 13 L 560 Odd Kalsnes
ti. 17. 09 13 L 561 Morten Grønneberg 0203
on. 18. 09 13 L 562 Harry Borch 2010
on. 18. 09 13 L 563 Espen Høstad 1365
to. 19. 09 13 L 564 Steinar Cook 1472
to. 19. 09 13 L 565 Karl Erik Rønstad 0584
fr. 20. 09 13 L 566 Nicolas Delaunay 0271
fr. 20. 09 13 L 570 Torstein Høyne 1480
lø. 21. 09 13 L 571 Rune Skow 0588
lø. 21. 09 13 L 572 Thomas Fiskaa 0552
sø. 22. 09 13 L 574 Øivind Saugnes 0591
sø. 22. 09 13 L 582 Haakon Opperud 0588
ma. 23. 09 13 L 583 Sverre Kildahl 1163
ma. 23. 09 13 L 584 Tine Frich Møller 0376
ti. 24. 09 13 L 585 Trond Arne Lien 2070
ti. 24. 09 13 L 588 Jens Schau-Hansen 1338
on. 25. 09 13 K K-04 Ine Therese Berg 0458
on. 25. 09 13 K K-05 Henrik Heide 2016
to. 26. 09 13 K K-07 Jostein Tvedt 0257
to. 26. 09 13 K K-11 Benjamin Toombs 0474
fr. 27. 09 13 K K-12 Kristoffer Varvin 0451
fr. 27. 09 13 K K-13 Dagfinn Larsen 0490
lø. 28. 09 13 K K-14 Thomas Hjeltnes Svensen 0172
lø. 28. 09 13 K K-15 Bjørn Hogstad 0807