Killingen Båtforening

PB 10 Skøyen, N-0211 Oslo
killingen.org - styret@killingen.org
N59,9099° E10,6597° / N59°54,594' E10°39,582'

Vaktsjef:
    +47 954 20 202
    vaktsjef@killingen.org
Oslo

Kjære båtvenn og medlem!

Vedlagt finner du vaktlistene for vaktsesongen. Disse legges også ut på http://killingen.org/.  Foreningen organiserer vakthold i båthavnen, dette sparer forsikring, avskrekker båttyverier og sikrer at brann og ulykker kan oppdages raskt. Medlemmene får parvis ansvar for nettene gjennom sesongen. De som ikke kommer med på årets liste, vil bli satt opp neste år. Når du ankommer til din vakt, må du sende SMS til vaktsjef, hvis ikke regnes vakten som uteblitt og ekstravakter sendes.

De siste årene er det blitt vanligere at vakter er uteblitt og vaktsjef-beredskapen har ikke fungert tilfredsstillende. Som nevnt i årsmelding, gikk foreningen i fjor over til et nytt system med å leie inn studenter som ekstravakter. Én fungerer til enhver tid som vaktsjef og har ansvar for å besvare e-post, sms og telefon. Erfaringene fra i fjor var svært gode og foreningen ser fram til en bedre administrasjon av systemet, og bedre kommunikasjon mot vaktsjef og lettere tilgang på reserver. Dette håper vi skal gjøre vaktsesongen bedre for dere som båteiere og for oss som sitter i styret.

Vaktordning, frikjøp/bytte reserve m.v.:

Det settes ikke opp reserver i år. Ønsker du å bytte vakt, må du selv ta kontakt med en annen på vaktlisten. Du er selv ansvarlig for at den du bytter med stiller opp på aktuell vakt. Alle bytter skal meldes til vaktsjefen på e-post eller sms. Husk å angi båtplassnummer, navn og vaktdag til deg selv og den du har byttet vakt med. Den som overtar en vakt må føre både eget navn og navnet på den som skulle hatt vakten i protokollen.

Har du spørsmål knyttet til vaktene kan du sende mail til vaktsjef@killingen.org eller kontakte vaktsjef på telefon: 954 20 202. 

Med hilsen

Killingen Båtforening

PS. Utestående kontingent bes betalt raskt. Manglende betaling vil måtte inndrives (også evt tidligere krav). Ta kontakt med styret om du mener det er feil i foreningens krav.


Vaktinstruks: Nummer:
Vaktboden ligger inntil verkstedbygningen, opp en vindeltrapp (metall) bak den lille kranen på brygga ved verkstedet. Kortet til bryggeanlegget passer i døren til vaktboden. Det er kaffe, kaffetrakter og krus i vaktboden. Det er ikke tillatt å røyke eller bruke åpen ild i vaktboden. I vaktboden ligger 2 parkeringsbevis. Disse er kun ment for vaktene og skal legges tilbake i vaktboden etter gått vakt.  Dersom du glemmer dette eller p-kortene mangler etter gått vakt må du dekke kostnadene til nytt kort. (Tilsvarende månedsleie, +/- kr 1500, avhengig av Statsbygg/Q-park. Ja, vi må betale full pris for nattevaktene, og ja, vi har spurt om dét virkelig er nødvendig, sånn midt på natten.)
 • Vakten starter kl.1900 og avsluttes kl.0700.
 • Det skal gå to vakter hver kveld (ungdom 15-18 må gå sammen med en voksen).
 • Send SMS til vaktsjef på 954 20 202 FØR 1920 om at vaktene er på plass, ellers regnes vakt som uteblitt, ekstravakter sendes og gebyr ilegges.
 • Hvis du er alene kan du ringe en av ekstravaktene på listen i vaktboden, sett kryss når tilbudt vakt. Fordel jevnt på vikarene.
 • Vaktene skal bruke vester med VAKT, kanskje ikke elegant, men det er preventivt.
 • Følg med fra vaktboden om noe uvanlig skjer i havnen.
 • Vaktene går runder hver annen time: opp til parkeringsplassen, bryggen langs Bygdøy-siden og alle bryggene på øya Killingen.
 • Se etter løse fortøyninger, løse kalesjer og seil, båter som ligger tungt i vannet osv
 • Forsøk å avhjelpe eventuell problemer og gi eier beskjed (se nummer på vaktlisten) / tilkall assistanse.
 • Utilbørlige hendelser og nattestøy påtales, hensatt søppel fjernes.
 • Uvedkommende (uten tilknytning til øya eller båthavn) bortvises høflig.
 • Prostitusjons- og narkotikatrafikk på parkeringsplassen meldes til politiet (telefon 02800) eller Q-park (815 22 315).
 • Sjekk søppelburet ved ankomst og avreise og sjekke at kildesortering er korrekt.
 • Protokollen i vaktboden skal føres av vaktene. SKRIV TYDELIG:
 • Protokollen dokumenterer oppmøte og gått vakt. Før inn navn og båtplassnr. Mangler dét, faktureres du som ikke-fremmøtt.
 • Alle hendelser skal føres i protokollen.

Akutte situasjoner:

 • Kontakt nødetat umiddelbart, oppgi sted: 
  • Fra land: Båthavn innerste parkering Holsts vei på Bygdøy i Oslo, 150m nordvest for Bygdøy Sjøbad (dra eventuelt for å åpne porten).
  • Sjøveien: KILLINGENSUNDET, VESTSIDEN AV BYGDØY: N59,91º E10,66º
   (Desimalgrader: femtini-komma-nittién-grader-nord  -  ti-komma-seksti-seks-grader-øst).
  • Broen har fri seilingshøyde 3m - oppgi om assistanse er nødvendig NORD eller SYD for broen - redningsskøyta går ikke under.
 • Det står brannslukningsapparater langs veggen til verkstedet ved trappen opp til vaktbua.
 • Begrens skade til assistanse kommer, men ikke sett eget eller andres liv i fare.

BRANN:              110

POLITI:                112   (02800)

AMBULANSE:   113

REDNINGSSELSKAPET:
Hastetelefon: 120
Servicetelefon: 02016
Lysaker vakttlf: 913 91 979
RS 139 Uni Oslofj: 916 79 639

(Oscarsborg stasjon: 64 93 35 44)
RS 152 Bergesen dy: 916 79 652)

Akutt sjøforurensning
Kystverket: 33 03 48 00

Sjøsenteret Killingen: 23085330

Sydenden slipp: 48146871 / 90064455

Statsbygg: 815 55 045

Q-park: 815 22 315

KNS: 23 27 56 00