Killingen Båtforening
killingen.org
PB 10 Skøyen, 0211 Oslo

Oslo 7. mai 2012

Kjære båtvenn og medlem!

Viktig melding følger:

KJENNER DU NOEN SOM ØNSKER Å TJENE NOEN EKSTRA KRONER?

Som dere ser av vaktbrevet, settes det i år ikke opp reserver. Dette har vist seg å være en lite effektiv løsning ved f.eks. frikjøp eller når noen ikke møter på vakt.

Det er viktig at det går vakter i havna i den mest utsatte tiden av sesongen. At havna er bevoktet innebærer også redusert forsikringspremie.

Styret ønsker derfor å knytte til seg personer som kan settes inn på de vaktene der det forekommer frikjøp, eller på noe kortere varsel; når noen ikke møter opp til oppsatt vakt.

Vedkommende trenger ikke være medlem av båtforeningen.

Innsatsen belønnes med prisen på frikjøp - kr. 2000,- pr natt.

Så kjenner du noen som kan være aktuelle for en slik jobb, eller ønsker mer informasjon - ta kontakt med båtforeningen så fort som mulig på styret@killingen.org.

Vi trenger navn, mobilnummer og gjerne en e-postadresse.

Med hilsen
for styret i Killingen Båtforening
Anne Eriksen