Killlingen båtforening Kalender  


Viktige datoer

  • 20.09: Frist skjema for vinteropplag
  • 15.09: Vinteropptak begynner
  • 01.10: Frist fraflytting sommerhavn
  • 28.02: Frist avbestilling sommerhavn
  • Årsmøte innen utgangen av mars
  • 15.04: Fraflytting vinterhavn/boblehavn
  • 01.05: Sjøsetting (siste frist vårpuss)

Killingen båtforening
..

Informasjon

OBS! Les denne informsjonen angående søppelrommet.

NB! Alle medlemmer plikter å ha gyldig båtforsikring.

---------------------------------------------

NY INFORMASJON!

2024.01.24 Killingen informasjonsbrev

Killingen - årsmøte 2023

Årsregnskap 2022
Killingen Båtforening

Kontospesifisert regnskap

Innkalling til årsmøte:

Årsmøte 2023 avholdes 27.2.2023
tidspunkt 17:00, sted kommer vi tilbake til
Henviser til §10 i vedtektene.
Innkommende forslag må være oss i hende minimum en uke før møtet. forslag sendes til webmaster@killingen.org
Hilsen Styret

 

Vinterlagringskjema 2022/23

Innskjerping av vaktreglerInnskjerping av vaktregler

Bryggepriser

DOKUMENTER:

Killingen - årsmøte 2022

Killingen bf_årsberetning_2022

2021-Årsregnskap og noter

Kontospesifisert regnskap 2021

OBS!  Info om ny elektronisk lås til porten. 09.07.21

--------------------------------------------------

Div. info til medlemmer:

Februar 2020.

Konsekvenser av «Områderegulering for Skøyen» - Om bortfallet av båtplasser, både på på sjø og land...

-----------------------------------------------

Vedtekter for Killingen båtforening.
Vaktinstruks

OBS! Parkeringskortet gjelder bare på plasser som ikke er merket Reservert

 


Tilsluttet:
Killingen båtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund

Kontakt: styret@killingen.org, Killingen båtforening, PB 10 Skøyen, 0211 Oslo, konto: 6087 05 35867. Bruk KID ved innbetaling. Dette for å unngå unødvendige Gebyrer.

Killingen båtforening representerer båteierne som leier plass på Killingen. Foreningens formål er å ivareta båteiernes fellesinteresser utad: overfor grunneier, slippeier og myndigheter. Foreningen organiserer også vakthold. Foreningen representerer kun medlemmene, ikke AS Killingen (grunneierne) eller Sjøsenteret Killingen AS som eier selve bryggeanleggene og har leiekontraktene med grunneierne. Har du spørsmål kan du sende mail til styret@killingen.org, bruk helst Killingen + "nummer på båtplass" i emnefeltet. For å kunne unngå papirdistribusjon, distribueres mest mulig via nettsted og e-post.. Foreningens organisasjonsnummer er 993849286. VCARD